Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI
KI INFORMUJE

Tlač
Občianska výzva proti obmedzovaniu práva na informácie o činnosti vlády SR
[08.08.2006, KI INFORMUJE]

Pripojte sa k nám a podporte svojím podpisom aktuálnu petíciu proti obmedzovaniu práva na informácie o činnosti vlády SR.Federič, ruky preč od zvukových záznamov!

Protestujeme proti zámeru zrušiť zvukové záznamy z rokovaní vlády SR. Tento návrh je obsiahnutý v úprave Rokovacieho poriadku vlády SR, ktorú vláde predložil vedúci Úradu vlády SR Igor Federič. Ide pritom o toho istého Igora Federiča, ktorý ako predseda výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií v rokoch 2002 – 2006 rád a veľa hovoril o potrebe transparentnosti a otvorenosti. Návrh mal byť pôvodne prerokovaný vládou v stredu 9. augusta 2006, v utorok 8. augusta však bol z programu tejto schôdze vlády vypustený.

Vláda je štátnym orgánom, ktorý je financovaný z daní občanov, preto jej pôsobenie musí byť transparentné a musí podliehať verejnej kontrole. Vláda v Litve nedávno zaviedla priame prenosy zo svojich zasadnutí prostredníctvom internetu. Na Slovensku sa bude vláda zaoberať návrhom, aby sa z jej rokovania nevyhotovovali ani zvukové záznamy. Hodnotíme tento návrh ako pokus obmedziť právo občanov na informácie a vyjadrujeme s ním nesúhlas. Podľa doterajšej praxe neboli zvukové záznamy z rokovaní vlády zverejňované, nič však nebránilo tomu, aby občania požiadali o ich sprístupnenie na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Zrušenie zvukových záznamov z rokovaní vlády by bolo krokom späť a signálom, že vláda chce znížiť doterajšiu úroveň transparentnosti v práci štátnych inštitúcií.

Sme presvedčení, že okrem zákonom vymedzených dôvodov, ako je prerokovávanie utajených informácií, neexistuje žiadny legitímny dôvod, prečo by občanom nemali byť prístupné záznamy z rokovaní vlády. Sme presvedčení, že občania majú právo na podrobné a neselektované informácie o činnosti vlády tak, ako im ich už dnes poskytuje napr. Národná rada SR.

Vyzývame vládu, aby predložený návrh na úpravu rokovacieho poriadku odmietla a miesto toho zvážila takú zmenu, ktorá by umožnila aktívne zverejňovanie záznamov z rokovaní vlády prostredníctvom internetu.

Petíciu môžete podporiť na stránkach change|net.sk tu.

    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk