Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI
2006

Tlač
Konferencia - Alternatívy rozvoja lesného hospodárstva v SR
[14.11.2006, 2006]

Dňa 7. novembra 2006 sa v Ružomberku v kongresovej sále Hotela Kultúra uskutočnila konferencia Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika s názvom

Alternatívy rozvoja
lesného hospodárstva v SR

Konferencia voľne nadväzuje na predchádzajúci ročník, ktorý bol zameraný na transparentnosť v environmentálnej politike (viac informácií tu) za účasti viacerých renomovaných odborníkov, zástupcov podnikateľského sektora a predstaviteľov environmentálnej politiky.


TEMATICKÉ ZAMERANIE

Konferencia "Alternatívy rozvoja lesného hospodárstva v SR" bola zameraná na ekonomické aspekty rozvoja lesného hospodárstva, predovšetkým na dve oblasti, ktoré výrazným spôsobom ovplyvňujú potenciál rozvoja lesného hospodárstva v SR: regulácie podnikateľského prostrediaštátne vlastníctvo v LH.

Príspevky, ktoré odzneli na konferencii, sú súčasťou zborníka, ktorý nájdete na stránkach KI tu.
PROGRAM KONFERENCIE

09:00 – 09:05 hod
Otvorenie konferencie

 • Mgr. Ondrej Dostál, riaditeľ KI

9:05 – 10:45 hod
1. blok - Lesná politika a rozvoj podnikateľského prostredia

 • KONZERVATÍVNY INŠTITÚT M. R. ŠTEFÁNIKA
  Ing. Radovan Kazda
  Východiská reformy lesného hospodárstva v SR (prezentácia na stiahnutie tu (0,3 MB))
 • MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SR
  Ing. Marián Ondrejčák, gen. riaditeľ Sekcie lesníckej MP SR
  Stratégia rozvoja lesného hospodárstva v SR
 • ZVÄZ SPRACOVATEĽOV DREVA SR
  prof. Ing. Ivan Kolenka, DrSc.
  Alternatívy rozvoja drevospracujúceho priemyslu SR
 • ZVÄZ CELULÓZO-PAPIERENSKÉHO PRIEMYSLU SR
  Ing. Juraj Dlhopolček
  Alternatívy rozvoja celulózo-papierenského priemyslu v SR
 • ÚNIA REGIONÁLNYCH ZDRUŽENÍ VLASTNÍKOV NEŠTÁTNYCH LESOV SR
  Ing. Juraj Vanko
  Alternatívy rozvoja LH v SR z pozície vlastníkov neštátnych lesov

10:45 – 11:00 hod
Prestávka, občerstvenie

11:00 – 12:30 hod
2. blok - Lesné hospodárstvo a štátne vlastníctvo lesov

 • NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM SR
  Ing. Roman Svitok, CSc.
  Vplyv štátneho vlastníctva lesov v SR na rozvoj podnikateľského prostredia (prezentácia na stiahnutie tu (1,5 MB))
 • ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA, PRAHA
  Ing. Jiří Oliva, PhD.
  SWOT analýza státního vlastnictví lesu
 • ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA, PRAHA
  Ing. Robert Marušák, PhD.
  Ťažobný potenciál v SR (prezentácia na stiahnutie tu (1,9 MB))

12:30 – 13:30 hod
Obed

13:30 – 14:15 hod
3. blok - Environmentálne regulácie

 • LIBERÁLNÍ INSTITUT, PRAHA
  Josef Mládek
  Ochrana životního prostředí:
  Jaké mechanismy mohou být úspěšné? (prezentácia na stiahnutie tu (1,1 MB))
 • MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR
  RNDr. Ladislav Ambróš, riaditeľ odboru krajinného plánovania
  Lesné hospodárstvo a ochrana prírody (prezentácia na stiahnutie tu (7,3 MB))

  14:15 – 14:30 hod
  Prestávka, občerstvenie

 • TECHNICKÁ UNIVERZITA ZVOLEN
  Doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka
  Vplyv environmentálnych regulácií podnikania na ťažobný potenciál SR v LH
 • NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM SR
  Ing. Jozef Tutka, CSc.
  Kvantifikácia (výpočet) náhrady ujmy pri obmedzení hospodárenia v lesoch (prezentácia na stiahnutie tu (2,5 MB))
 • FORGIM spol. s r.o.
  Ing. Miroslav Forgáč
  Možnosti pestovania rýchlorastúcich drevín v SR (Prezentácia)

15:30 – 17:00 hod
Prestávka

17:00 – 18:15 hod
4. blok - FME LECTURE

 • THE CENTRAL UNION OF AGRICULTURAL PRODUCERS AND FOREST OWNERS, HELSINKI
  Marko Mäki-Hakola, Research Manager
  Forest Management in Finland (prezentacie/13_Hakola_sk.pptprezentácia na stiahnutie tu (1,3 MB))

18:25 – 18:30 hod
Záver

 • Mgr. Ondrej Dostál, riaditeľ KI

18:30 – 24:00 hod
Raut - spoločenský večer

 • Miesto: Átrium, Hotel Kultúra


GENERÁLNI SPONZORI

Mondi Business Paper SCP, a.s.

a

SLOVWOOD a.s., Ružomberok

    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk