Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI
KI INFORMUJE

Tlač
Hromadná pripomienka k novele zákona o niektorých opatreniach na urýchlenie výstavby diaľnic
[06.02.2007, KI INFORMUJE]

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. Schválenie novely by znamenalo zjednodušenie procesu vyvlastňovania pozemkov za cenu drastického a zrejme aj protiústavného zásahu do ústavou chránených vlastníckych práv súčasných vlastníkov pozemkov.

Ústava SR umožňuje vyvlastnenie iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu (Čl. 20 ods. 4). Schválením novely zákona by sa stavebné úrady zbavili povinnosti stanovovať primeranú náhradu za vyvlastňovaný pozemok. Ak vlastník pozemku nebude súhlasiť s cenou ponúkanou stavebníkom diaľnice, bude musieť náhradu vymáhať súdnou cestou, znášať všetky trovy s tým spojené a dočká sa náhrady za svoj vyvlastnený majetok až po rozhodnutí súdu, čo môže trvať aj niekoľko rokov. Zároveň sa má zaviesť, že odvolanie prvostupňovému rozhodnutiu stavebného úradu nebude mať v prípade vyvlastňovania odkladný účinok, čím sa ešte viac obmedzia práva vlastníkov.

Návrh zákona vytvára priestor pre posilnenie svojvôle štátnych úradov voči občanom a obmedzenie základných a ústavou garantovaných práv občanov.

Preto sa na ministerstvo dopravy obraciame s hromadnou pripomienkou, ktorou žiadame zamietnuť návrh ako celok, a ktorú možno podporiť do 8. februára 2007 na stránkach change|net.sk tu.

Ďakujeme.


Juraj Petrovič, Občianska konzervatívna strana
Miroslav Mihálik, manažér,
Dušan Sloboda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Pavel Vlček, Občianska konzervatívna strana
Viera Satinská, lekárka
Ondrej Dostál, Občianska konzervatívna strana
Richard Drutarovský, Občianska iniciatíva „Za spravodlivé vyvlastňovanie“
Pavel Nechala, Transparency International Slovensko
Radovan Kazda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Peter Gonda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk