Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI
KI INFORMUJE

Tlač
Sťažnosť na ministra adresovaná premiérovi
[03.03.2007, KI INFORMUJE]

Organizátori hromadnej pripomienky k návrhu novely zákona o zdravotnom poistení podali dnes sťažnosť na ministra zdravotníctva Ivana Valentoviča za porušenie legislatívnych pravidiel vlády. Sťažnosť adresovali predsedovi vlády Robertovi Ficovi. V sťažnosti žiadajú, aby predseda vlády vyzval ministra zdravotníctva na dodržiavanie uznesenia vlády, ktorým boli vydané legislatívne pravidlá vlády.

S hromadnou pripomienkou proti obmedzeniu slobodnej voľby zdravotnej poisťovne sa v termíne pripomienkového konania stotožnilo takmer 3000 občanov, a to písomne i elektronicky. Minister zdravotníctva však cez médiá týmto občanom odkázal, že ich pripomienky nepovažuje za hromadnú pripomienku podľa legislatívnych pravidiel vlády, s ktorou sa stotožnilo viac než 500 občanov. Nehodlá preto vyvolať so zástupcami týchto občanov rozporové konanie.

Hromadná pripomienka bola podľa názoru jej organizátorov podaná v súlade s legislatívnymi pravidlami vlády, ktoré sú pre členov vlády - teda i ministra zdravotníctva - záväzné. Legislatívne pravidlá vlády neustanovujú, že pripomienky majú byť podpísané vlastnoručne alebo elektronickým podpisom a ani nezverujú ministerstvu zdravotníctva úlohu overovať legitímnosť podpisov. Vyjadrenia ministerstva zdravotníctva preto organizátori hromadnej pripomienky považujú za nekvalifikované, idúce nad rámec znenia legislatívnych pravidiel a obmedzujúce práva občanov Slovenskej republiky zúčastňovať sa na verejnej diskusii k legislatívnemu procesu.

K sťažnosti, ktorá bola podaná v zmysle zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach, je adresát povinný sa vyjadriť do 30 dní.

Text sťažnosti si môžte stiahnuť vo formáte PDF tu.


Občianska konzervatívna strana
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Health Policy Institute
INESS

    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk