Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI
KI INFORMUJE

Tlač
Hromadná pripomienka k návrhu zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb
[23.04.2007, KI INFORMUJE]

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ministerstvo uvádza v zverejnenom dokumente, že predkladaný návrh zákona bol prerokovaný v poradnom zbore odborníkov z teórie i praxe, advokácie a občianskych združení. Zverejnený materiál vecne a konkrétne reaguje na väčšinu problémov spojených s aplikáciou súčasnej právnej úpravy vyvlastnenia. Predsa len však vo finálnom návrhu ostali nedokonalosti a priestor na pripomienky, ktorých cieľom je predísť budúcim aplikačným nejasnostiam navrhovaného zákona a zvýšiť právnu istotu občanov Slovenskej republiky a iných vlastníkov pozemkov a stavieb na území Slovenskej republiky.

Preto sa na ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja obraciame s hromadnou pripomienkou, ktorú môžete podporiť i Vy, pričom jej znenie nájdete na stránkach change|net.sk tu.

Ďakujeme.

Oprávnenie zastupovať verejnosť pri rokovaní o pripomienke majú:
Richard Drutarovský, Pod Kalváriou 44, 080 01 Prešov 1
Ondrej Dostál, Beskydská 8, 811 05 Bratislava
Renáta Minová, o.z. Hestia, Dobšinského 30, 811 05 Bratislava
Juraj Petrovič, Hlaváčikova 35, 841 05 Bratislava
Juraj Smatana, Nábrežná 999/13, 017 01 Považská Bystrica


Mediálne výstupy:

25. apríl 2007

SME: Vyvlastnenie po novom

    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk