Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI
KI INFORMUJE

Tlač
Podporte hromadnú pripomienku k novele zákona o štátnom jazyku
[03.12.2008, KI INFORMUJE]

Dnes bola zverejnená hromadná pripomienka k novele zákona o štátnom jazyku. Návrh novely pripravilo ministerstvo kultúry.

Signatári hromadnej pripomienky navrhujú, aby boli zo zákona o štátnom jazyku vypustené tie ustanovenia, ktoré regulujú používanie štátneho a iných jazykov v nasledovných oblastiach: v masmédiách, na kultúrnych podujatiach, na verejných zhromaždeniach, na pamätníkoch a na pamätných tabuliach, v nápisoch, reklamách a oznamoch určených pre informovanie verejnosti. Používanie jazyka v týchto oblastiach považujeme za vec slobodného rozhodnutia každého používateľa a reguláciu týchto oblastí prostredníctvom zákona o štátnom jazyku za neodôvodnený zásah štátnej moci do súkromnej sféry a do slobody prejavu.

Ďalej navrhujeme, aby neboli zavedené pokuty ako sankcie za porušovanie zákona o štátnom jazyku. Považujeme za neopodstatnené vynucovať správne používanie štátneho jazyka prostredníctvom finančných pokút.

Navrhujeme, aby zo zákona o používaní jazykov menšín nebolo vypustené ustanovenie, podľa ktorého používanie českého jazyka v úradnom styku spĺňa požiadavku základnej zrozumiteľnosti so štátnym jazykom, ako to navrhuje ministerstvo.

Text hromadnej pripomienky je zverejnený na internetovom denníku change|net.sk a pripomienku môžete podporiť i Vy tu. Pripomienkové konanie k návrhu novely zákona o štátnom jazyku končí v piatok 5. decembra 2008.

Dušan Sloboda
editor mesačníka Konzervatívne listy a editor webstránky www.konzervativizmus.sk
signatár hromadnej pripomienky

V Bratislave dňa 3. decembra 2008.


Súvisiace informácie:

Text hromadnej pripomienky

Návrh novely zákona o štátnom jazyku


Signatári hromadnej pripomienky:

Ondrej Dostál, Občianska konzervatívna strana
Dušan Sloboda, editor mesačníka Konzervatívne listy a editor webstránky www.konzervativizmus.sk
Michal Kaščák, hudobník
Kálman Petőcz, politický analytik, bývalý diplomat
Peter Zajac, Občianska konzervatívna strana
Ľuboš Mikuška, právnik
Zuzana Humajová, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Radovan Kazda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Ivan Kuhn, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Marcel Zajac, Bratislava
Peter Osuský, Občianska konzervatívna strana
Silvester Bizoň, Občianska konzervatívna strana
Eva Polakovičová, Občianska konzervatívna strana
Svetozár Gavora, Občianska konzervatívna strana
Pavel Vlček, Občianska konzervatívna strana
Jozef Mečiar, SDKÚ-DS
Robert Lifka, Trenčan
Martin Alušic, poslanec mestského zastupiteľstva Ružomberok
Jakub Kratochvíl, geograf, web editor
Ing.Jaroslav Dunaj, manažér kvality a občiansky aktivista, Vráble
Gizella Szabómihály, Čiližská Radvaň

    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk