Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI
KI KOMENTUJE

Tlač
Názory občanov na podporu demokracie a občianskych slobôd v zahraničí - výsledky prieskumu
[09.12.2008, Ivan Kuhn, KI KOMENTUJE]

KI dňa 9. decembra 2008 prezentoval výsledky prieskumu verejnej mienky (Agentúra FOCUS pre KI), ktorý bol zameraný na názory občanov Slovenskej republiky na slovenskú zahraničnú politiku a podporu demokratizácie vo svete. V rámci prieskumu sme zisťovali, aké by mali byť postoje slovenskej vlády voči nedemokratickým krajinám porušujúcim ľudské práva, občianske slobody a zásady právneho štátu a do akej miery by slovenská vláda mala podporovať demokratické sily v týchto krajinách. Výsledky prieskumu prezentoval analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Ivan Kuhn.

Prieskum mapoval v prvom rade záujem občanov o slovenskú zahraničnú politiku. Iba 12,1% respondentov odpovedalo, že zahraničnú politiku SR sledujú pravidelne (takmer rovnako ako pred rokom – viac o minuloročnom prieskume nájdete tu), 57,2% ju sleduje občas (o 5,2 percentuálnych bodov viac ako pred rokom) a 29,9% nesleduje zahraničnú politiku SR vôbec (o 5,6 percentuálnych bodov menej ako pred rokom). Nízky záujem o zahraničnú politiku prejavili mladí ľudia. Vo vekovej kategórii od 18 do 24 rokov sleduje zahraničnú politiku pravidelne iba 0,6% občanov a vôbec nesleduje až 49,3%. Záujem o politiku rastie tiež so stúpajúcim vzdelaním. Najvyšší záujem majú ľudia s VŠ vzdelaním. V tejto kategórii sleduje zahraničnú politiku pravidelne 24,4% občanov a vôbec nesleduje iba 17,4%. Z tohto pohľadu je zaujímavé, že medzi študentmi (a keďže prieskum sa robil na vzorke občanov nad 18 rokov, išlo prevažne o študentov VŠ) je záujem o zahraničnú politiku veľmi nízky. Pravidelne ju sleduje iba mizivé percento študentov (menej ako 0,1%) a vôbec nesleduje až 48,2% študentov.

Celkovo 24% respondentov si myslí, že súčasná vláda v zahraničnej politike uprednostňuje ekonomické záujmy SR pred podporou demokratických síl a dodržiavaním občianskych práv a slobôd v iných krajinách. Naopak 10,5% respondentov sa vyjadrilo, že súčasná slovenská vláda uprednostňuje podporu demokratických síl pred ekonomickými záujmami SR. Podľa 36,9% respondentov sa súčasná slovenská vláda snaží o vyvážený prístup.

68,9% slovenských občanov súhlasí s tým, že každá slovenská vláda by mala podporovať demokratické sily v nedemokratických krajinách politickými prostriedkami (napr. hlasovaním v OSN alebo EÚ, prijímaním predstaviteľov demokratickej opozície z nedemokratických krajín na najvyššej úrovni, a pod.). S tým, že každá slovenská vláda by mala podporovať demokratické sily v nedemokratických krajinách finančnými a materiálnymi prostriedkami (napr. poskytovaním finančnej podpory slovenským MVO, ktoré sa venujú posilňovaniu demokratických hnutí a občianskej spoločnosti v nedemokratických a transformujúcich sa krajinách) súhlasilo iba 40,2% respondentov, kým 42,1% bolo proti.

Prieskum verejnej mienky zrealizovala Agentúra FOCUS v dňoch 4. november 2008 až 11. november 2008 na vzorke 1031 respondentov starších ako 18 rokov. Išlo už o druhý prieskum zameraný na danú problematiku - viac o minuloročnom prieskume nájdete tu. Prieskum bol realizovaný na objednávku KI v rámci projektu Podpora pre hodnotovo orientovanú slovenskú zahraničnú politiku, ktorý finančne podporil Open Society Institute (OSI).

Ivan Kuhn
analytik KI pre oblasť zahraničnej politiky a európskych záležitostí

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

V Bratislave dňa 9. decembra 2008

Výstupy:
Audiozáznam tlačovej konferencie vo formáte .ASF spustiť tu.
Prezentácia k prieskumu vo formáte .PPT na stiahnutie tu.
Správa k prieskumu vo formáte .PDF na stiahnutie tu.


Mediálne výstupy:

9. december 2008

SME.sk/SITA: Prieskum: Slováci sa nezaujímajú o zahraničnú politiku

Pravda.sk/TASR: Mladých zahraničná politika nezaujíma

10. december 2008

Korzár: Peter Schutz: Fico proti otepľovaniu

    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk