Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI
KI INFORMUJE

Tlač
Podporte kampaň za lepšie nakladanie s verejným majetkom
[04.03.2009, KI INFORMUJE]

Predaj majetku niektorých slovenských samospráv sa realizuje často za cenu niekoľkonásobne nižšiu ako je cena trhová alebo sú prevody realizované v prospech osoby či firmy, ktorá bola ako jediná informovaná o možnosti nadobudnúť daný majetok (teda bez verejnej ponuky k predaju). Tento prístup často vedie k miliónovým stratám v neprospech verejného rozpočtu. Vzhľadom na uvedené sa doterajšie ustanovenia o nakladaní s majetkom javia ako všeobecné a nedostatočné.

VIA IURIS v spolupráci s tímom právnikov preto pripravili návrh novely zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov (bližšie informácie o novelách nájdete na webstránke VIA IURIS).

Navrhovaným novelám VIA IURIS vyjadrili podporu:
Transparency International Slovensko
ALIANCIA FAIR-PLAY
Občan a demokracia
IVO
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika


Podporte túto kampaň i Vy na webstránke VIA IURIS tu.


Ďakujeme!

    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk