Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI
2009

Tlač
Konferencia: Odpady a samospráva 2009
[06.04.2009, 2009]


ODPADY
A SAMOSPRÁVA 2009


II. ročník kongresu "Alternatívy rozvoja odpadového hospodárstva v SR"

2. apríla 2009
Veľká dvorana KDAH, Ružomberok

PROGRAM:


Otvorenie
Radovan Kazda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Výstupy:
Audiozáznam a videozáznam otvorenia sú zatiaľ k dispozícii len pre účastníkov konferencie, pre širšiu verejnosť budú doplnené neskôr.


I. BLOK
PROBLÉMY A VÝZVY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA V SR

Legislatíva v oblasti odpadového hospodárstva
Anna Dobrócsyová, odbor odpadového hospodárstva, MŽP SR

Výstupy:
Prezentácia, audiozáznam a videozáznam príspevku sú zatiaľ k dispozícii len pre účastníkov konferencie, pre širšiu verejnosť budú doplnené neskôr.


Rámcová smernica o odpadoch – výzva pre budúcnosť alebo výzva pre členské štáty EU
Ľubomír Augustín, Tanzer Consulting Slovakia, s. r. o.

Výstupy:
Prezentácia, audiozáznam a videozáznam príspevku sú zatiaľ k dispozícii len pre účastníkov konferencie, pre širšiu verejnosť budú doplnené neskôr.


DiskusiaVýstupy:
Audiozáznam a videozáznam diskusie sú zatiaľ k dispozícii len pre účastníkov konferencie, pre širšiu verejnosť budú doplnené neskôr.


Nakladanie s elektroodpadmi - spolupráca miest a obcí s kolektívnymi organizáciami výrobcov v kontexte legislatívnych požiadaviek SR
Peter Valent, Envidom – združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu

Výstupy:
Prezentácia, audiozáznam a videozáznam príspevku sú zatiaľ k dispozícii len pre účastníkov konferencie, pre širšiu verejnosť budú doplnené neskôr.


Úloha priemyslu pri financovaní separovaného zberu odpadov z obalov od spotrebiteľov v obciach a mestách
Miroslav Jurkovič, Slicpen

Výstupy:
Prezentácia, audiozáznam a videozáznam príspevku sú zatiaľ k dispozícii len pre účastníkov konferencie, pre širšiu verejnosť budú doplnené neskôr.


DiskusiaVýstupy:
Audiozáznam a videozáznam diskusie sú zatiaľ k dispozícii len pre účastníkov konferencie, pre širšiu verejnosť budú doplnené neskôr.


II. BLOK
E–GOVERNMENT SAMOSPRÁV V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE

Možnosti eGovernmentu pre zefektívnenie činnosti samospráv
Vladimír Benko, SAŽP

Výstupy:
Prezentácia, audiozáznam a videozáznam príspevku sú zatiaľ k dispozícii len pre účastníkov konferencie, pre širšiu verejnosť budú doplnené neskôr.


Odpadové hospodárstvo a elektronizácia samosprávy – skúsenosti mesta Šaľa
Jozef Mečiar, mesto Šaľa

Výstupy:
Prezentácia, audiozáznam a videozáznam príspevku sú zatiaľ k dispozícii len pre účastníkov konferencie, pre širšiu verejnosť budú doplnené neskôr.


DiskusiaVýstupy:
Audiozáznam a videozáznam diskusie sú zatiaľ k dispozícii len pre účastníkov konferencie, pre širšiu verejnosť budú doplnené neskôr.


III. BLOK
SKVALITNENIE MANAŽMENTU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA NA ÚROVNI MIEST A OBCÍ

Separovaný zber v podmienkach spoločnosti VEPOS-SKALICA, s. r. o.
(držiteľ ocenenia
Zlatý mravec 2007)
Miloslav Kuba, VEPOS-SKALICA, s. r. o.

Výstupy:
Audiozáznam a videozáznam príspevku sú zatiaľ k dispozícii len pre účastníkov konferencie, pre širšiu verejnosť budú doplnené neskôr.


Systém nakladania s odpadmi v Žiari nad Hronom
(držiteľ ocenenia Zlatý mravec 2008)

Zuzana Gallová, mesto Žiar nad Hronom

Výstupy:
Prezentácia, audiozáznam a videozáznam príspevku sú zatiaľ k dispozícii len pre účastníkov konferencie, pre širšiu verejnosť budú doplnené neskôr.


photo/OAS10.JPGZáver
Radovan Kazda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Výstupy:
Audiozáznam a videozáznam zo záveru sú zatiaľ k dispozícii len pre účastníkov konferencie, pre širšiu verejnosť budú doplnené neskôr.


PARTNERI:

PARTNERI PODUJATIA

Hlavný partner:

Partneri:

Na príprave konferencie spolupracovali:

Mediálny partner:

    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk