Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI
KI INFORMUJE

Tlač
Výzva samosprávam a vláde:
Šetrite a nevyhýbajte sa komunálnej reforme!

[05.08.2009, KI INFORMUJE]

My, dolupodpísaní občania,

berúc do úvahy najnovšiu negatívnu prognózu dopadov finančnej krízy na rozpočty miest a obcí, vyzývame volených zástupcov a zamestnancov samospráv, aby začali konečne aktívne šetriť. Vyzývame ich, aby v čase krízy obstarávali iba skutočne potrebné tovary, práce a služby a aby, a to nielen v čase krízy, využívali transparentné a efektívne spôsoby verejného obstarávania, napr. elektronické aukcie, ktoré preukázateľne generujú nižšie ceny. Vyzývame všetkých komunálnych aktérov, aby výpadok daňových príjmov kompenzovali v prvom rade „balíčkami skromnosti,“ t. j. znižovaním výdavkov a hľadaním vnútorných rezerv. Vyzývame tiež, aby sa nepristupovalo k unáhlenému odpredaju obecného majetku, a ak už k odpredaju musí prísť, aby sa realizoval v maximálne možnej miere cez súťažné metódy a za trhové ceny.

Sme presvedčení, že transparentným obstarávaním by mohli mestá a obce každoročne ušetriť významnú časť svojich výdavkov. Vyzývame preto tiež vládu SR, aby predložila do parlamentu takú novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá by reálne znemožnila ďalšie šírenie korupcie a klientelizmu v našich obciach a mestách.

Zároveň vyzývame vládu, aby prestala byť nečinná a pokračovala v procese reformy verejnej správy. Považujeme za nevyhnutné, aby vláda pripravila cestu ku komunálnej reforme, prostredníctvom ktorej sa správa vecí verejných pre občanov stane efektívnejšou, kvalitnejšou, lacnejšou, ale i ľahšie kontrolovateľnou. Takmer tritisíc obcí a miest, teda takmer tritisíc starostov, primátorov a úradov, ako i vyše 21 000 komunálnych poslancov, považujeme za luxus, ktorý si nedovolia živiť zo svojich daní ani v mnohých bohatších krajinách Európskej únie. Zlučovaniu obcí sa nevyhneme, odďaľovanie tohto procesu je len plytvaním našich daní.

Vyzývame samosprávy a vládu, aby začali šetriť a nevyhýbali sa komunálnej reforme.


Dušan Sloboda, regionálny geograf, Bratislava
Ivan Rončák, politológ, Banská Bystrica
Vladimír Pirošík, poslanec MsZ, Banská Bystrica
Ondrej Dostál, poslanec MZ, Bratislava – Staré Mesto (OKS)
Jozef Mečiar, zástupca primátora, Šaľa (SDKÚ-DS)
Milan Lichý, poslanec MsZ, Banská Bystrica
Martina Kubániová, novinárka, Čadca
Michal Novota, poslanec MZ, Bratislava – Petržalka
Zdenko Lipták, člen Košickej alternatívy, Košice
Vladimír Špánik, poslanec OcZ, Vinodol
Alena Kissová, aktivistka, Košice
Peter Hollý, poslanec MsZ, Šaľa
Pavol Katreniak, poslanec MsZ, Banská Bystrica
Jozef Bakša, aktivista a bloger, Zacharovce
Peter Bologa, poslanec MsZ, Bytča
Norbert Brázda, občiansky aktivista, Trenčín


Možnosť podporiť výzvu, a pridať sa tak k úvodným signatárom, nájdete na stránkach change|net.sk tu.

    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk