Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI
KI INFORMUJE

Tlač
Programové vyhlásenie reformnej vlády
[31.05.2010, KI INFORMUJE]

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika zverejnil Programové vyhlásenie reformnej vlády: sprievodca pre zodpovedných politikov na ceste k slobodnejšej spoločnosti a štíhlejšiemu štátu.

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) v partnerstve s Nadáciou F. A. Hayeka (NFAH) a v spolupráci s ďalšími expertmi z mimovládneho a komerčného súkromného sektora dňa 31. mája 2010 na tlačovej konferencii v Bratislave predstavil verejnosti dokument Programové vyhlásenie reformnej vlády: sprievodca pre zodpovedných politikov na ceste k slobodnejšej spoločnosti a štíhlejšiemu štátu. Autorsky sa na ňom podieľalo vyše tridsať expertov, medzi nimi zástupcovia KI, NFAH, M.E.S.A. 10, Health Policy Institute, Transparency International Slovensko, Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz a mnohí iní odborníci (napríklad Ernest Valko, Milan Žitný a ďalší).

Dokument je súčasťou začínajúceho a dlhodobejšieho projektu a ako jeho prvý výstup je zverejnený a voľne dostupný na webstránke www.reformnavlada.sk.

Autori dokumentu prezentujú modelové systémové a uskutočniteľné programové vyhlásenie hypotetickej reformnej vlády, ktorého realizácia by maximálne možným spôsobom posunula Slovensko k slobodnej a prosperujúcej spoločnosti, kde sa dodržiavajú základné morálne pravidlá a zabezpečujú pravidlá pre udržateľné verejné financie. Ich ambíciou je priniesť odborné, razantné, vzájomne prepojené návrhy a technicky a finančne zrealizovateľné (nie nutne politicky priechodné) koncepčných zmien a praktických riešení problémov na Slovensku.

Predložený dokument napríklad predstavuje návrhy na razantné zoštíhlenie štátu, zredukovanie zásahov vlády do ekonomiky a spoločnosti a dosiahnutie a udržiavanie vyrovnaného hospodárenia s verejnými financiami. Tieto návrhy by v prípade ich realizácie mohli riešiť podstatu problémov slovenských verejných financií, ktoré vďaka veľkým rozpočtovým sekerám súčasnej vlády naberajú grécky smer.

Autori ponúkajú modelový program ako alternatívu k dnešnému, dlhodobo neudržateľnému, modelu rozmáhajúceho sa štátu a jeho zasahovania do životov a aktivít ľudí. Zámerom autorov je tak prostredníctvom neho iniciovať odbornú a argumentmi podloženú diskusiu o smerovaní Slovenska a konkrétnych riešeniach problémov, ako aj hodnotiť napríklad programové dokumenty vlád pohľadu miery ich reformnosti. Prezentovaný dokument môže byť zároveň aj zdrojom inšpirácie a sprievodcom pre zodpovedných politikov s odvahou na ceste razantného presmerovania podmienok na Slovensku čo najviac k slobodnej a prosperujúcej spoločnosti.

Peter Gonda, ekonóm KI a koordinátor projektu

V Bratislave dňa 31. mája 2010.


Mediálne výstupy:

31. máj 2010

SITA/webnoviny.sk: Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika predstavil dokument Programové vyhlásenie reformnej vlády (video)

Spustiť video

SITA/webnoviny.sk: MVO predstavili program pre reformnú vládu

ČTK/tvnoviny.sk: Stovky riešení pre novú vládu ponúkajú analytici

TASR: MVO: Vypracovali program reformnej vlády

1. jún 2010

Hospodárske noviny: Mimovládky majú program reformnej vlády

2. jún 2010

aktuality.sk: Komentár: Programové vyhlásenie reformnej vlády

    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk