Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI
KI KOMENTUJE

Tlač
Slovenský rozhlas: Alternatívne vzdelávanie
[24.06.2010, KI KOMENTUJE]

V lete sa skončí výskum experimentálenho overovania waldorfskej školy. Po deviatich rokoch by jej šéf výskumu Miron Zelina dal zelenú, aj keď s obmedzením. V každom prípade jeho správa, ktorú odovzdá novému ministrovi školstva, bude v prospech tohto typu vzdelávania.

Waldorfská škola má svoje špecifiká a z času na čas sa objavovali aj podozrenia zo sektárskych vplyvov, ktoré sa nepotvrdili. Miron Zelina: "Je tu napr. veľký dôraz na osobnosť žiaka, na prístup učiteľov, aby deti boli odvážne, smelé, aby sa rozprávali, kládli otázky, aby rozprávali o sebe. Učia sa veľké celky, nie je to tak rozkúskované na jednotlivé hodiny ako v tradičnej škole."

Namiesto známok majú slovné hodnotenie, začínajú tlačenými písmenami a písané prichádzajú až vo vyšších ročníkoch. Deti sa pri vyučovaní dosť pohybujú, veľa tancujú. Okrem tohto výskumu školu navštevovali školskí inšpektori, robil sa monitoring. Výsledky sú podľa Mirona Zelinu pozitívne: "Nie je tam zaostávanie žiakov vo vedomostiach v štátnom vzdelávacom programe, ktoré žiaci majú vedieť. Okrem toho vzťah žiakov k škole je lepší ako na tradičných školách. Je to preto, že je tam viac osobnostného prístupu učiteľov, viac umeleckých aktivít a väčšia voľnosť."

A čo negatíva? Miron Zelina pripomína, že zakladateľom tohto typu školy bol Rudolf Steiner. "Niekoľko rodičov odvolalo deti zo školy, pretože mali podozrenie na sektársko-manipulatívne vplyvy. My sme však nezistili, že by sa tam tieto veci prejavovali."

Miron Zelina je presvedčený, že alternatívne školy sú mimoriadne potrebné a stále ich ešte nemáme dosť. "Dám odporúčanie, aby experiment už nepokračoval, ale aby to bola normálna škola waldorfského typu a aby takéto školy mohli byť tvorené na Slovensku. Pravdepodobne to budeme formulovať tak, aby sa tento typ mohol realizovať najmä v súkromných školách. Niektoré prvky tejto školy by, samozrejme, mohli prebrať aj školy štátne alebo cirkevné."

Analytička Konzervatívneho inštitútu Zuzana Humajová-Zimenová: "Nie je možné rozhodnúť, že verejné školy si budú môcť vyberať z waldorfskej pedagogiky iba niektoré jej časti alebo postupy, ale nie pedagogiku ako celok, a súkromné školy budú mať povolenie realizovať waldorfské školy. Toto zákon neumožňuje. Zrovnoprávnil totiž všetky školy, bez ohľadu na zriaďovateľa, čiže všetky školy majú rovnaké povinnosti, ale aj práva a možnosti."

Najneskôr v auguste musí dostať nový šéf alebo šéfka rezortu záverečnú správu. A bude to jeho slovo, ktoré rozhodne o budúcnosti týchto škôl u nás.

Viac, vrátane vyjadrení analytičky KI Zuzana Humajovej-Zimenovej k téme, nájdete v audiozázname Slovenského rozhlasu zo dňa 24. júna 2010 v archíve tu.

    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk