Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI
KI KOMENTUJE

Tlač
.týždeň: Daňové a odvodové šachy
[08.07.2010, KI KOMENTUJE]

Rodiaca sa pravicová koalícia predstavila svoj vládny program, ktorý je kompromisom. Každá zo štyroch strán v niečom ustúpila. Strana Sloboda a Solidarita čiastočne a dočasne upustila od svojej vlajkovej lode – odvodového bonusu. Prečo?

...

Peter Gonda, ekonomický analytik Konzervatívneho inštitútu, vidí pozitíva odvodového bonusu v presune sociálnych odvodov zo zamestnávateľov na zamestnancov, čo zvýši osobnú zodpovednosť. Oceňuje aj pravdepodobné zníženie nákladov na správu sociálneho systému, ak by prišlo k zlúčeniu odvodov a daní. Gonda však vidí aj riziká odvodového bonusu. „Nemusí prispieť k riešeniu hlavných problémov v sociálnom systéme a nezníži celkové zaťaženie povinnými platbami,“ tvrdí. Nemusí znížiť ani celkové verejné výdavky v sociálnom systéme, ale je reálnym rizikom, že ich pre vyšší počet poberateľov zvýši. Prerozdeľovanie peňazí štátom by sa tak zvýšilo. Napokon tvrdí, že odvodový bonus neznižuje ani problém vysokej miery nárokovateľnosti na dávky a kultúry závislosti. „Naopak, prehlbuje ho posilnením princípu univerzálnosti na úkor cielenej adresnosti,“ dodáva.

...

.alternatíva

Ak by odvodový bonus neprešiel v komplexnej podobe, je namieste sa pýtať, ako inak sa dajú sprehľadniť a zjednotiť odvody a dane, v ktorých je naozaj neporiadok. A ako znížiť výdavky štátu na sociálny systém, na ktorý nemá dosť peňazí? Mihál spomína rušenie daňových a odvodových výnimiek ako napríklad za odmenu pri životnom jubileu. Či tieto škrty naplnia štátnu kasu, ktorá je deficitná, je dnes otázne. Ukáže sa to až časom. Karpiš radí zrušiť niektoré druhy povinného poistenia (napríklad v nezamestnanosti), ktoré môže poskytovať súkromný sektor. Úspory by sa dosiahli aj zlúčením fondov Sociálnej poisťovne, ktoré krížovo dotujú dôchodky a vyššou adresnosťou sociálnych dávok či zrušením demograntov, teda univerzálnych dávok, ktoré nehľadia na príjem a majetok príjemcu. Gonda navrhuje razantne znížiť rozsah vládou garantovanej sociálnej solidarity a závislosti občanov od štátu v sociálnom systéme. Ako potrebné vidí redukovanie sociálnych dávok, zvýšenie ich adresnosti a odbúravanie ich zásluhovosti. Podporuje vytvorenie motivačných podmienok na dobrovoľnú solidaritu súkromných poskytovateľov v sociálnej sfére, ktoré nahradia vládu.

Čítajte ďalej v týždenníku .týždeň zo dňa 28. júna 2010 tu.

    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk