Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI
KI KOMENTUJE

Tlač
Slovenský rozhlas: Výsledky medzinárodnej štúdie PISA
[08.12.2010, KI KOMENTUJE]

Mierne zlepšenie v matematickej gramotnosti, čitateľská a prírodovedná gramotnosť ostali v pásme podpriemeru, aj takto by sa dali charakterizovať výsledky našich 15-ročných žiakov v medzinárodnom meraní PISA, ktoré OECD dnes zverejnila. Ide o výskum, ktorý sa robil v roku 2009 a sledovali sa žiaci v 65 krajinách, na Slovensku sa do projektu zapojilo 4555 žiakov zo 189 škôl.

Výskum sa robí každé tri roky v tých istých oblastiach - čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť. Pri prvom pohľade na výsledky je to jasné - priemer a dvakrát podpriemer. Lenže podpriemer v čitateľskej gramotnosti má zásadný význam, hovorí analytička Konzervatívneho inštitútu Zuzana Zimenová: "Dosiahli rozhranie medzi 2. a 3. úrovňou zo šiestich, tzn. sú naozaj pod priemerom a predpokladáme, že dokážu v texte nájsť iba hlavnú myšlienku, protichodné informácie, očividné fakty."

Až od 4. úrovne sa predpokladá, že majú kritické myslenie, dokážu samostatne vyhľadávať informácie a vedia porozumieť v súvislostiach textu, a to, upozorňuje analytička, dokáže iba menej ako štvrtina našich žiakov. Výsledky medzinárodnej štúdie PISA sa dajú čítať aj inak, nielen ako porovnanie s výsledkami z predchádzajúcich meraní alebo s inými krajinami. "Je to správa o tom, že nám tu dorastá generácia občanov, ktorí budú mať veľmi nízke právne povedomie, lebo sa nebudú vedieť orientovať v zákonných pravidlách, generácia naivných spotrebiteľov, ktorí sa nebudú vedieť orientovať v rozmanitých ponukách v akejkoľvek oblasti života, a najmä nám tu dorastajú naivní voliči, ktorí nebudú vedieť rozlíšiť, čo je principiálna poplitika a čo sú prázdne populistické frázy," zdôraznila Zuzana Zimenová.

A to je zásadnejšie poznanie ako rebríček. "Takže sa očakáva, aké riešenia a akú stratégiu rozvoja čitateľskej gramotnosti ponúkne teraz minister Jurzyca," dodala Zuzana Zimenová.

Viac, vrátane vyjadrení analytičky KI Zuzany Zimenovej k téme, nájdete archíve Slovenského rozhlasu zo dňa 7. decembra 2010 tu.

    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk