Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI
KI KOMENTUJE

Tlač
Pravda: Simon dal preveriť spornú poľnodotáciu
[03.01.2012, KI KOMENTUJE]

Pri prideľovaní dotácií z európskych fondov sú systémové chyby. Ministerstvá na ne často prídu až na podnet novinárov či rôznych združení.

Otázniky nad rekonštrukciou lubinského družstva vznikli preto, že zmluva medzi firmou MBL a Poľnohospodárskou platobnou agentúrou hovorí, že na nehnuteľnosť nemôže byť uvalená exekúcia.

Jedným z najväčších nedostatkov je podľa analytika Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Ivana Kuhna fakt, že úradníci žiadajú rôzne druhy potvrdení či čestných vyhlásení napriek tomu, že informácie majú k dispozícii na internete. "Ak denník Pravda dokázal v elektronickom výpise z katastra nehnuteľností v prípade pochybností o príspevku na družstvo v Lubine zistiť nezrovnalosti, tieto isté informácie sú prístupné aj pracovníkom Poľnohospodárskej platobnej agentúry," hovorí Kuhn.

Ďalší problém však podľa Ivana Kuhna je, že platobná agentúra žiada nielen čestné vyhlásenie o neexistencii exekúcie, ale aj ďalšie doklady, ktoré sú pre úradníkov dostupné po niekoľkých kliknutiach myšou. "Pracovníci riadiacich orgánov európskych fondov by mohli a mali mať prístup aj do ďalších databáz spravovaných štátnymi inštitúciami a overovať si, či žiadatelia nie sú napríklad neplatičmi daní a odvodov," spresňuje Kuhn. Žiadatelia by tak jednej štátnej inštitúcii nemuseli nosiť potvrdenia od inej štátnej inštitúcie, ktoré je možné zistiť na webe, a zároveň by sa odstránilo riziko, že niekto získa neoprávnené výhody na základe nepravdivého čestného vyhlásenia. Jednou z chýb je aj uzavretosť celého systému dotácií. "Celý proces rozhodovania o prideľovaní nenávratných finančných prostriedkov z eurofondov je totiž netransparentný a na podobné chyby sa príde buď iba náhodou, alebo ak niekto "zvnútra" poukáže na takéto chyby," mieni Kuhn.

Viac nájdete v článku denníka Pravda zo dňa 3. januára 2012 tu.

    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk