Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI
ROZHOVORY

Tlač
Peter Gonda: Euroval obmedzuje slobodu Slovákov
[12.10.2013, Hospodárske noviny, ROZHOVORY]

Rozhovor s Petrom Gondom o dočasnom eurovale a jeho dopade na Slovákov.Už sú to dva roky odkedy Radičovej vláda padla na schvaľovaní rozšíreného dočasného eurovalu. Ako tento záchranný mechanizmus hodnotíte s odstupom času?

Schválenie rozšíreného eurovalu (EFSF) hodnotím rovnako ako vtedy: ako zásadnú chybu, ktorá aj slovenským občanom prináša vážne negatívne dôsledky. Po znížení ratingu navyše prišiel o zvýšenú úverovú kapacitu a schopnosť lacnejšie si požičiavať. Podstatnejšie ale je, že priniesol ďalší posun k fiškálnej centralizácii. V duchu výroku Miltona Friedmana „nič nie je také trvalé ako dočasný vládny program“ sa aj nadnárodný dočasný euroval pretransformoval na trvalý (ESM), ktorý podporu morálneho hazardu a finančnej nezodpovednosti vlád ešte zvýraznil a zabetónoval.

Pomohol euroval upokojiť situáciu v Európe?

Nie, euroval podľa mňa neprispel a ani nemohol prispieť k riešeniu dlhovej krízy a iných problémov v eurozóne. Naopak, podporuje morálny hazard vlád a ich veriteľov, tým aj ďalšie zadlžovanie európskych vlád. Potvrdzujú to aj čísla, nielen z krajín periférie. Verejný dlh eurozóny sa v rokoch 2011 a 2012 zvýšil o približne 800 mld. eur, čo je až na 90,5% HDP v porovnaní s 85,5% z konca roku 2010. Samotný euroval navyše nedokáže ani krátkodobo účinne zasiahnuť v prípadoch hrozieb bankrotov krajín a finančných otrasov eurozóny. To krátkodobo účinne robí iba ECB prostredníctvom jej masívnych intervencií, osobitne obchodov so štátnymi dlhopismi. Zásahy ECB sú však ako hlavný nástroj súčasných „záchranárov“ z dlhodobého hľadiska aj najrizikovejšie.

Sú podľa Vás zadlžené krajiny vďaka záchranným opatreniam pod väčším tlakom prijímať zásadné reformy alebo si skôr kupujú čas?

Aj vďaka realizovaným opatreniam a explicitným zárukám zadĺžené krajiny nie sú pod tlakom prijímať zásadné reformy. Majú motivácie odkladať a aj odkladajú riešenie podstaty svojich problémov, ktoré by z ich strany spočívalo napríklad v odbúraní deficitov verejných financií a v znižovaní verejného dlhu bez zvyšovania daní a odvodov. Ponechávajú si tiež značne regulované trhy práce.

Aké riziká a výhody má účasť v eurovale pre Slovensko?

Účasť Slovenska v eurovale znamená pre slovenských občanov dodatočnú reálnu záťaž na ich peňaženky a zároveň obmedzenia a dlhodobé riziká vo vzťahu k ich prosperite a slobode. Slovenskí daňovníci sa vďaka ESM majú napríklad trvalo podieľať na ručení a v prípade potreby splácaní dlhov iných vlád a krytí strát ich veriteľských finančných inštitúcií. V situácii neriešenia príčin dlhovej krízy a naopak, jej prehlbovania, je reálne riziko, že aj slovenskí daňovníci budú v budúcnosti splácať časť dlhu iných nesolventných vlád. Určitou výhodou je to, že negatívne dôsledky eurovalu sú pre občanov postupne viditeľnejšie, čo môže napomôcť tlaku na riešenie systémových príčin dlhovej krízy v eurozóne.

Tomáš Púchly, rozhovor bol uverejnený dňa 11. októbra 2013 v denníku Hospodárske noviny a nájdete ho tu.

    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk