Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI
KI INFORMUJE

Tlač
Augustové vyhlásenie 1944 - 1968 - 2014
[22.08.2014, KI INFORMUJE]

Našu modernú pamäť tvoria tri historické skúsenosti – SNP 1944, August 1968 a November 1989. Slovenské národné povstanie bolo nielen bojom proti fašizmu, ale aj za slobodu, na ktorom sa zúčastnili všetky zložky slovenského národa a príslušníci tridsiatich troch národov. Sovietskych vojakov a partizánov, ktorí priniesli v tomto boji veľké obete, vítal vtedy slovenský národ ako osloboditeľov a vzdal im patričný hold.

Osloboditelia sa však po druhej svetovej vojne zmenili na utlačovateľov a v auguste 1968 na okupantov. Skutočnú slobodu sme tak dosiahli až v novembri 1989. Táto trojnásobná historická skúsenosť umocňuje aj náš jasný a jednoznačný postoj v zápase Ukrajiny za slobodu, štátnu suverenitu a európsku príslušnosť. Ako členovia EÚ sme súčasťou slobodného sveta. Ako členovia NATO požívame maximálnu možnú mieru bezpečnosti. Ukrajina chce len to isté – byť súčasťou slobodného a bezpečného európskeho sveta. To je aj dôvodom našej solidarity s Ukrajinou a lojality voči všetkým krokom EU a NATO, vrátane sankcií voči Rusku. Vieme, že to znamená z našej strany aj obete, ale sú to obete v mene solidarity s tými, ktorí chcú len tú mieru slobody, ktorú sme dosiahli aj my. Táto solidarita vychádza z princípu všetci za jedného a jeden za všetkých. Preto odmietame všetky akty, ohrozujúce slobodu Ukrajiny a spochybňujúce našu lojalitu voči našim partnerom v EU a NATO.

Martin Mojžiš, Peter Zajac, Juraj Petrovič, Monika Kompaniková, Tomáš Janovic, Radovan Eugel, Egon Gál, Jozef Hašto, Ján Štrasser, Zuzana Wienk, Fedor Gál, Michal Kaščák, Lucia Piussi, László Szigeti, Pavel Nechala, Miroslav Kollár, Ján Hacaj, Marcel Zajac, Peter Gonda, Vladimír Špánik, Ondrej Dostál


Pridajte sa k vyhláseniu i Vy, a to prostredníctvom portálu change|net.sk.

    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk