Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI
2005

Tlač
Konzervatívny klub - Reforma vzdelávania
[19.09.2005, 2005]

Attila Fodor, Zuzana Humajová, Peter Zajac, Martin Fronc, Miron Zelina a Ján Pišút

Reforma vzdelávania

Konzervatívny klub sa uskutočnil v stredu 14. septembra 2005 od 18:00 v Pálffyho paláci na Zámockej ul. 47 v Bratislave (pod hradom).

Reforma vzdelávaniaNaše pozvanie do diskusie prijali:
Martin Fronc, minister školstva SR
Ján Pišút, profesor fyziky na Univerzite Komenského, minister školstva v rokoch 1990 - 1992
Miron Zelina, riaditeľ Ústavu humanitných štúdií, Pedagogická fakulta UK, Bratislava
Martin FroncAttila Fodor, riaditeľ neziskovej organizácie Comenius – Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho v Komárne
Zuzana Humajová, analytička KI

Moderátorom diskusie bol Peter Zajac, prezident KI.

Diskutovalo sa okrem iného o týchto témach:
● Je dnes reforma vzdelávania naliehavá? V čom spočíva?
● Ako sa má zmeniť prístup k vzdelávaniu a k jeho obsahom? Ako docieliť prenesenie dôrazu z memorovania poznatkov na rozvoj kompetencií a schopností žiakov?
● Majú si školy samy určovať obsah vzdelávacích programov?Zuzana Humajová, Peter Zajac a Martin Fronc Aká má byť úloha celoštátnych inštitúcií? Kto má kontrolovať kvalitu vzdelávania na školách? Na základe akých kritérií a akým spôsobom sa majú hodnotiť výsledky vzdelávania?
● Čo by mal obsahovať nový školský zákon? Aký je jeho vzťah k reforme vzdelávania?

    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk