Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI
KI KOMENTUJE

Tlač
Novela infozákona ohrozená?
[25.10.2005, KI KOMENTUJE]

Národná rada prerokuje na svojej práve sa začínajúcej schôdzi návrh novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spomínaná novela podľa nášho názoru zásadne prispeje k zvýšeniu transparentnosti, ku skvalitneniu verejnej kontroly a uplatňovania práva na informácie. Novelu v predloženom znení plne podporujeme. Odmietame pritom argumenty Združenia miest a obcí Slovenska, ktoré vnímame ako ohrozenie tejto významnej novely použitím nepravdivých informácií.

ZMOS vyzýva v liste svojho predsedu Michala Sýkoru poslancov k odmietnutiu novely v predloženom znení, pretože podľa ich názoru spôsobí zverejnenie platov všetkých radových zamestnancov obcí, radových pedagogických a zdravotníckych zamestnancov.

Novela v navrhovanom znení v žiadnom prípade zverejnenie platov radových zamestnancov nespôsobí. Naopak, presne vymenúva skupiny osôb (najmä vedúcich funkcionárov a pracovníkov orgánov verejnej moci), ktorých platové pomery, či odmeny by mali byť verejne prístupné. Zároveň stanovuje, aby boli verejne prístupnými aj zasadnutia zastupiteľstiev, v prípade, že sú platové náležitosti, či odmeny predmetom ich rokovania. Tým reaguje na prax v minulosti, kedy boli viaceré rokovania zastupiteľstiev o schvaľovaní odmien utajené. Zastupiteľstvá však v žiadnom prípade nemôžu prerokovať / určovať platy jednotlivých konkrétnych radových pracovníkov. Pri školských pracovníkoch sú platy stanovené tabuľkami. Zdravotnícki pracovníci sú zamestnancami iných právnických osôb. I táto skupina má platy určené tarifnými tabuľkami, či mzdovým predpisom. Zastupiteľstvá neurčujú ani platy radových zamestnancov obce. Ak vo výnimočných prípadoch vidia dôvod na diskusiu o platoch (napr. ak iný orgán obce podľa nich neprimerane stanovil mzdu), považujeme za správne a legitímne, aby o tom bola verejnosť informovaná a mala možnosť sa prerokovania zúčastniť.

Zuzana Wienk (Aliancia Fair-play)
Ondrej Dostál (Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika)
Peter Wilfling (Občan a demokracia)

V Bratislave dňa 24. októbra 2005

Spoločná tlačová správa Aliancie Fair-play, Konzervatívneho inštitútu M.R. Štefánika a združenia Občan a demokracia

Viac informácií vám kedykoľvek počas prerokúvania novely poskytnú:
Peter Kunder – 0908 734 025
Peter Wilfling – 0904 217 833

Otvorený list poslancom nájdete tu.

Spoločnú výzvu poslaneckým klubom nájdete doc/Infozakon_Vyzva_poslaneckym_klubom.doctu.

    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk