Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI
ASIGNÁCIA 2%

Tlač
Naše aktivity v roku 2017
[30.01.2018, ASIGNÁCIA 2%]

Ak ste sa ešte nerozhodli venovať 2% z Vašej dane z príjmu Konzervatívnemu inštitútu Milana Rastislava Štefánika, dovoľte, aby sme Vás informovali o tom, čo všetko sa nám podarilo uskutočniť v minulom roku (2017):


Prednášky CEQLS

- prednášky renomovaných svetových ekonómov a osobností v rámci cyklu CEQLS v Bratislave

- cyklus prednášok CEQLS získal prestížne ocenenie Templeton Freedom Award za rok 2009 v kategórii Etika a hodnoty,

Aj Vaša podpora KI môže prispieť k zabezpečeniu personálnych, organizačných a iných nákladov na uskutočnenie prednášok či konferencií, vrátane prípravy audio či videozáznamov z týchto podujatí, ktoré sú následne i pre tých z Vás, ktorí sa priamo nemohli zúčastniť, k dispozícii na našej webstránke v sekcii AUDIO-VIDEO.

Deň daňového odbremenenia na Slovensku

Je to symbolický a hypotetický dátum oslobodenia ľudí od povinnosti platiť dane do konca roka. Ide o deň, kedy pracujúci na Slovensku s priemernou mzdou začína zarábať pre seba a svoju rodinu, nie na všetky dane (z príjmu, majetku, spotreby, ale aj z podnikania).

Tento deň sa odvíja sa od celkového daňového zaťaženia takéhoto slovenského občana k priemerným nákladom práce (teda k priemernej hrubej odmene patriacej zamestnancovi).

- metodika KI a EIC najkomplexnejšie zarátava bremeno platieb občanov, ktoré majú formu de facto dane, viac informácií tu

Aj Vaša podpora KI môže prispieť k pokrytiu nákladov na aktualizáciu dňa daňového odbremenenia v roku 2018.

Akadémia klasickej ekonómie

Akadémia klasickej ekonómie (AKE) je ekonomický vzdelávací program, ktorý pozostáva z ročných cyklov raz mesačne na seba nadväzujúcich seminárov o ekonomickom myslení a jeho využití v praxi. KI realizuje AKE kontinuálne už od roku 2007.

- viac informácií a študijné materiály zo všetkých uskutočnených seminárov AKE súhrnne nájdete tu

Aj Vaša podpora KI môže prispieť k pokrytiu nákladov na organizáciu ďalších ročníkov AKE.

Cena Dominika Tatarku

- každoročne udeľované najprestížnejšie literárne ocenenie na Slovensku má za sebou už dvadsaťtri ročníkov; ostatná Cena Dominika Tatarku za rok 2016 bola udelená Alexandrovi Baloghovi za knihu Ján Langoš. Strážca pamäti a Jánovi Štrasserovi za knihu František Mikloško. Rozhovory o dobe a ľuďoch.

Aj Vaša podpora KI môže prispieť k pokrytiu nákladov na organizáciu akcie.

Študentská esej

- minulý rok sme organizovali súťaž študentských esejí už po dvanásty raz. Súťaže sa môže zúčastniť študent stredoškolského, vysokoškolského alebo doktorandského štúdia, ktorý má menej ako 30 rokov,

Aj Vaša podpora KI môže prispieť k pokrytiu nákladov na organizáciu akcie.

Cena Ernesta Valka

- minulý rok sme vyhlásili štvrtý ročník súťaže Cena Ernesta Valka. Cena sa udeľuje za odborný článok, súťaže sa môže zúčastniť študent, ktorý má menej ako 28 rokov,

Aj Vaša podpora KI môže prispieť k pokrytiu nákladov na organizáciu akcie.

Právo na dobrú samosprávu

- cieľom je pomôcť ľuďom, ktorí sa aktívne zaoberajú uplatňovaním svojich práv vo vzťahu k samospráve.

Aj Vaša podpora KI môže prispieť k pokrytiu nákladov na pokračovanie našich aktivít v roku 2018.

Monitoring fondov EÚ

- cieľom je priniesť viac svetla do tajomných zákutí korupčného prerozdeľovania eurofondov na Slovensku.

Aj Vaša podpora KI môže prispieť k pokrytiu nákladov na pokračovanie našich aktivít v roku 2018.

Analytické výstupy

- desiatky analytických výstupov vo forme štúdií, publikácií, odborných príspevkov a prednášok, článkov a mediálnych vystúpení.

Aj Vaša podpora KI môže prispieť k pokrytiu nákladov na našu činnosť a pokračovanie našich aktivít.


Všetky podstatné informácie súvisiace s darcovstvom 2% Konzervatívnemu inštitútu získate na nasledovnom linku:

Staňte sa podporovateľom Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika!


    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk