Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI
ASIGNÁCIA 2%

Tlač
Ako darovať 2% z dane
[30.01.2018, ASIGNÁCIA 2%]

Prosíme, preštudujte si návod na poukázanie prostriedkov:

Zamestnanci, ktorí si sami nepodávajú daňové priznanie (viac tu)

Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie (viac tu)

Právnické osoby (viac tu)

Nezabudnite na zmeny v asignácii 2% pre právnické osoby (viac tu)
Zamestnanci, ktorí si sami nepodávajú daňové priznanie

1. Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Požiadajte zamestnávateľa o vystavenie tlačiva s názvom „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“. Ak Váš zamestnávateľ tlačivo nemá, môžete si ho stiahnuť i tu.

3. V tomto potvrdení, z riadku "Daň znížená o daňový bonus" si vypočítajte 2% z Vašej zaplatenej dane. K tomu, aby ste nám mohli venovať svoj podiel dane, musí byť táto suma minimálne 3,00 € | ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali, máte právo venovať dokonca 3% z Vašej zaplatenej dane (viac informácií tu).

4. Vyplňte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. Tlačivo si môžete stiahnuť tu.

V tlačive uveďte nasledujúce údaje o Konzervatívnom inštitúte Milana Rastislava Štefánika:
ROK: 2017
Obchodné meno alebo názov: Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika n. f.
Sídlo: Štefánikova 1, 811 06 Bratislava
Právna forma : Neinvestičný fond
IČO: 31821219

5. Obe tlačivá, teda „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“ a „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“, doručte najneskôr do 30.04.2018 na daňový úrad príslušný podľa Vášho trvalého bydliska. Adresu Vášho daňového úradu je možné získať na internetovej stránke Finančnej správy SR tu.
Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

1. Ak ešte nemáte tlačivo pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby, stiahnite si ho:

- ak ste daňovník, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti [FO typ: A] tu,

- ak ste iný daňovník [FO typ: B] tu.

2. V rámci daňového priznania vyplňte:

- ak ste daňovník, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti [FO typ: A] kolónku s názvom VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona,

- ak patríte medzi ostatných daňovníkov [FO typ: B] kolónku s názvom VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona,

- ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali, máte právo venovať dokonca 3% z Vašej zaplatenej dane (viac informácií tu).

Údaje o Konzervatívnom inštitúte Milana Rastislava Štefánika, ktoré je tam potrebné uviesť:
IČO: 31821219
Právna forma: Neinvestičný fond
Obchodné meno: Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika n.f.
Ulica: Štefánikova
Číslo: 1
PSČ: 811 06
Obec: Bratislava

Upozornenie: Fyzická osoba môže 2% z dane poukázať iba jednému prijímateľovi, poukazovaná suma musí byť minimálne 3,00 €. Ak si daňovník uplatňuje daňový bonus na dieťa/deti, 2% sa vypočítajú zo zaplatenej dane, teda daň znížená o daňový bonus).

3. Podajte daňové priznanie, v lehote na podanie daňového priznania, na príslušnom daňovom úrade. Adresu Vášho daňového úradu je možné získať na internetovej stránke Finančnej správy SR tu.
Právnické osoby

1. Ak ešte nemáte tlačivo pre podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby [PO], stiahnite si ho tu.

2. V rámci daňového priznania vyplňte príslušnú kolónku (Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby).

Údaje o Konzervatívnom inštitúte Milana Rastislava Štefánika, ktoré je tam potrebné uviesť:
IČO: 31821219
Právna forma: Neinvestičný fond
Obchodné meno: Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika n.f.
Ulica: Štefánikova
Číslo: 1
PSČ: 811 06
Obec: Bratislava

Upozornenie: Právnická osoba môže 2% z dane poukázať jednému prijímateľovi alebo ju rozdeliť medzi viacerých prijímateľov. Suma pripadajúca na každého z prijímateľov musí byť minimálne 8,00 €.

3. Podajte daňové priznanie, v lehote na podanie daňového priznania, na príslušnom daňovom úrade.

Nezabudnite na zmeny v asignácii 2% pre právnické osoby:

Ak ste v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (teda do 31.03.2018) nedarovali financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (či už Konzervatívnemu inštitútu Milana Rastislava Štefánika alebo inej neziskovej organizácii), tak môžete poukázať iba 1% z dane - v daňovom priznaní vyznačíte, že poukazujete iba 1% z dane - v časti IV. vyplňujete kolónku 3.
V prípade, že chcete podporiť KI finančným darom, kontaktujte nás telefonicky na čísle 02 / 58 100 188 alebo elektronicky na e-mail conservative@institute.sk a my Vám poskytneme ďalšie informácie, ako postupovať.

Ak ste v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (teda do 31.03.2018) darovali financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (či už Konzervatívnemu inštitútu Milana Rastislava Štefánika alebo inej neziskovej organizácii), tak môžete poukázať 2% z dane - v daňovom priznaní označíte, že poukazujete 2% z dane (teda tak, ako ste to robili v minulosti).

    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk