WWW.INSTITUTE.SK

Reforma školstva bez učebníc?

[30.11.2009, Admin, KONZERVATÍVNE KLUBY]

organizoval v Bratislave dňa 26. novembra 2009 konzervatívny klub na tému


Reforma školstva bez učebníc?


Reforma školstva nie je dostatočne pripravená a na školách sa hromadia problémy.
Po vyše roku stále chýbajú učebnice, ktoré by uľahčili žiakom i učiteľom prechod na nové formy výučby. Ministerstvo školstva nezabezpečilo vydanie nových učebníc včas a pritom ignoruje už hotové tituly, ktoré vznikli v súlade s reformným pohybom. Nevyužíva tvorivý potenciál autorov, vydavateľov, ani samotných učiteľov. Namiesto otvorenia trhu s učebnicami čoraz viac centralizuje svoju učebnicovú politiku.
Témou diskusie bola ilustrácia súčasného stavu reformy v školskej praxi a informácia o ďalších plánovaných krokoch rezortu školstva, ktoré ešte viac obmedzia pestrosť a slobodu výberu na školách.


Vystúpenia pozvaných hostí:


Zuzana Humajová
analytička KIPrezentácia príspevku vo formáte .PPT na stiahnutie tu alebo pozrieť náhľad nižšie:

Videozáznam príspevku:


Anna Chlupíková
riaditeľka na základnej škole v NovákochPrezentácia príspevku vo formáte .PPT na stiahnutie tu alebo pozrieť náhľad nižšie:

Videozáznam príspevku:


David Králik /blog najmä o školstve tu/
učiteľ na základnej škole v Bratislave

Videozáznam príspevku:


Veronika Adamčíková
vydavateľstvo DidaktisPrezentácia príspevku vo formáte .PPT na stiahnutie tu alebo pozrieť náhľad nižšie:

Videozáznam príspevku:


Gréta Korpádiová
vydavateľstvo Macmillan Slovensko

Videozáznam príspevku:


Martin Mojžiš
vysokoškolský učiteľ na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v BratislaveVideozáznam príspevku:


Diskusia
Diskusiu moderovala Zuzana Humajová, analytička KI.

Výstupy:
Audiozáznam vstupných príspevkov panelistov vo formáte .ASF spustiť tu.
Audiozáznam diskusie vo formáte .ASF spustiť tu.

Videozáznam diskusie:


Mediálne výstupy:

26. november 2009

Pravda: Reforma? Školy kopírujú staré učivo

Pravda: Rodičia musia platiť za učebnice

Pravda: Na výtvarnej výchove zarobil podnikateľ blízky vláde