WWW.INSTITUTE.SK

Možnosti a limity hodnotovo orientovanej zahraničnej politiky

[08.12.2010, Admin, KONFERENCIE]

organizoval v Bratislave dňa 29. novembra 2010
konferenciu na tému


Možnosti a limity hodnotovo orientovanej zahraničnej politiky1. panel:
Zahraničná politika demokratického štátu ako nástroj presadzovania hodnôt (demokracia, ľudské práva a občianske slobody, panstvo práva)

Ivan Kuhn, Konzervatívny inštitút M. R. ŠtefánikaVýstupy:
Konzervatívne listy: Ivan Kuhn: Hodnotová zahraničná politika – sme „za vodou“?
Videozáznam príspevku:


František Šebej, predseda zahraničného výboru NR SRVýstupy:
Videozáznam príspevku:


Milan Nič, Ministerstvo zahraničných vecí SRVýstupy:
Videozáznam príspevku:


Ivo Samson, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA)Výstupy:
Videozáznam príspevku:


Diskusia panelistov
Po vstupných prezentáciách panelistov k téme prebehla moderovaná diskusia panelistov.Výstupy:
Videozáznam príspevku:


Diskusia
Po diskusii panelistov nasledovali otázky z publika.

Moderátor:
Lukáš Krivošík, redaktor týždenníka .týždeň


Výstupy:
Videozáznam príspevku:


2. panel:
Rozvojová pomoc – má zmysel ekonomická pomoc bez podpory demokracie, ľudských práv a občianskych slobôd, panstva práva, good governance, boja proti korupcii a podpory občianskej spoločnosti?

Ivan Kuhn, Konzervatívny inštitút M. R. ŠtefánikaVýstupy:
Videozáznam príspevku:


Nora Beňáková, Platforma mimovládnych rozvojových organizáciíVýstupy:
Videozáznam príspevku:


Andrea Cox, Nadácia PontisVýstupy:
Videozáznam príspevku:


Ján Mihálik, Partners for Democratic Change SlovakiaVýstupy:
Videozáznam príspevku:


Marian Gabriel, Občianske okoVýstupy:
Videozáznam príspevku:


Svetozár Gavora, spolupracovník Konzervatívneho inštitútu M. R. ŠtefánikaVýstupy:
Štúdia: Svetozár Gavora: Problematické miesta legislatívneho rámca pre poskytovanie hodnotovo orientovanej oficiálnej rozvojovej pomoci
Videozáznam príspevku:


Diskusia panelistov
Po vstupných prezentáciách panelistov k téme prebehla moderovaná diskusia panelistov.Výstupy:
Videozáznam príspevku:


Diskusia
Po diskusii panelistov nasledovali otázky z publika.

Moderátor:
Ivan Kuhn, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika


Výstupy:
Videozáznam príspevku:


Mediálne výstupy:

6. december 2010

aktuality.sk: Lukáš Krivošík: Hodnoty v diplomacii sú pragmatické
Konferencia sa uskutočňuje v rámci projektu
Obhajoba občianskych práv a slobôd na Slovensku a podpora hodnotovo orientovanej zahraničnej politiky Slovenskej republiky,
ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ktorého sprostredkovateľom je Nadácia otvorenej spoločnosti.

Viac o blokovom grante pre MVO nájdete na eea.osf.sk