WWW.INSTITUTE.SK

Knižnica konzervativizmu

[09.05.2005, Admin, KNIŽNICA KI]

V roku 2004 KI začal systematicky pracovať na projekte Knižnice konzervativizmu – Dokumentačného strediska KI. Zámerom KI je vybudovať dokumentačnú bázu obsahujúcu základné diela konzervatívneho zamerania, časopisy s konzervatívnou orientáciou, odborné texty o konzervativizme, literatúru, analýzy a štúdie z rôznych oblastí verejnej politiky, ktorá bude odbornou a informačnou bázou pre expertné a analytické aktivity pracovníkov, spolupracovníkov a správnu radu KI.

Knižnica obsahuje publikácie vydávané KI, priebežne je dopĺňaná o tituly zahraničnej i domácej produkcie orientované konzervatívne a klasicky liberálne.

Fond knižnice KI nájdete v rámci rubriky:

AUTORSKÝ KATALÓG KNIŽNICE KONZERVATIVZMU

Staňte sa donorom knižnice konzervativizmu! Pripojte sa k skupine našich doterajších podporovateľov:

DONORI KNIŽNICE KI

Zoznam publikácií vydaných KI nájdete tu (Publikácie KI) a tu (Konzervatívne pohľady na spoločnosť a politiku).