WWW.INSTITUTE.SK

Donori, partneri a mediálni partneri KI

[31.12.2011, Admin, NAŠI PARTNERI]

Zoznam donorov, partnerov a mediálnych partnerov KI:


Donori KI:

Naše poďakovanie za podporu KI - či už ako inštitúcie alebo jednotlivých projektov realizovaných KI - patrí našim donorom.


Partneri KI:

Zoznam partnerov, s ktorými KI spolupracuje na realizácii aktivít.


Mediálni partneri KI:

Zoznam medií, s ktorými KI spolupracuje či spolupracoval v minulosti.