WWW.INSTITUTE.SK

Z

[30.05.2005, Admin, KNIŽNICA KI]

Autor/Author: Jaromír Žegklitz (ed.)

Názov/Title: Velké postavy politické filosofie

Oblasť/ Subject: Politika, filozofia

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 1996, Občanský institut, Praha, Česko

Abstrakt/Abstract: -

Dar od/Donated by: -


---------------------

Autor/Author: Tomáš Zálešák

Názov/Title: Diablova prác. Úvahy o totalitarizme

Oblasť/ Subject: Totalitarizmus. Filozofia. Politológia

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2005, Kalligram, SR

Abstrakt/Abstract: Autor knihy uvažuje o pôvode ideí totálnej zmeny sveta a človeka a opisuje spôsob, akým sa tieto "náhradno-náboženské" fantázie stali súčasťou psychológie moderných más a ich vodcov, prejavujúc sa v podobe pustošenia, zabíjania a utrpenia.

Dar od/Donated by: Tomáš Zálešák


---------------------

Autor/Author: Fareed Zakaria

Názov/Title: Budoucnost svobody

Oblasť/ Subject: Politologie

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2005, Academia, Praha

Abstrakt/Abstract: Ojedinělá kniha v dnešní politologické literatuře, a to tím, že nelítostně předkládá realistický obraz dnešního světa. Poukazuje především na historický vztah mezi demokracií a svobodou, neboť bez ústavních svobod a dělby moci je většina dnešních demokracií jen zakamuflovanou populistickou diktaturou. Hrozí střet civilizací, nebo je liberální demokracie skutečně univerzální a přenosná? A pokud ano, jaké civilizační a ekonomické podmínky jsou nutné k jejímu zavedení? Na tyto a další otázky odpovídá Fareed Zakaria věcně a srozumitelně v této knize, kterou Samuel Huntington označil za nejvýznamnější dílo o demokracii od slavné Tocquevillovy Demokracie v Americe.

Dar od/Donated by: -