WWW.INSTITUTE.SK

T

[30.05.2005, Admin, KNIŽNICA KI]

Autor/Author: Margaret Thatcher

Názov/Title: Umění vládnout. Strategie pro svět v pohybu

Oblasť/ Subject: Zahraničná politika

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2003, Prostor, Praha, Česko

Abstrakt/Abstract: Bývalá britská premiérka se ve své knize Umění vládnout (Statecraft, 2002) věnuje geopolitice a mezinárodní strategii a má ambici podat praktický návod k patřičné zahraniční politice pro nejbližší budoucnost.

Její práce začíná reflexí konce studené války a připomínkou jejích nejvýraznějších osobností, především Ronalda Reagana. Na geopolitické šachovnici se pak Thatcherová rozmáchne se vskutku širokým záběrem: pojednává o velmocích (Americe a Rusku), o asijských mocnostech (především Číně a Indii) a posléze se věnuje aktuálním otázkám terorismu, gangsterských režimů, lidských práv a jejich zneužívání. V Evropě se nejprve vrací k balkánskému konfliktu, ale především se vyjadřuje k otázce evropské integrace, v níž kontroverzně navrhuje postupné vystoupení Spojeného království z Evropské unie. V závěrečné kapitole se věnuje demokratickému kapitalismu a jeho morálním předpokladům.

Dar od/Donated by: Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe


---------------------

Autor/Author: Alexis de Tocqueville

Názov/Title: Demokracie v Americe

Oblasť/ Subject: Politológia

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2000, Academia, Praha, Česko

Abstrakt/Abstract: Nejznámějším dílem Alexis de Tocquevilla je Demokracie v Americe. Byl první, kdo pochopil a oslavil zrod demokracie a její vývoj jako nezadržitelné tendence moderních dějin. Předpovídal příchod zaopatřovacího státu i nesmyslného byrokratického plánování. Vystihl všechny podstatné hodnoty západní civilizace, především náboženské víry, bez níž není autority a nakonec ani politické svobody. Tocquevillovo dílo, stejně prosté a srozumitelné svou esejistickou formou jako hluboké svým chápáním povahy člověka, společnosti a dějin, dodnes platí jako vzor analytické práce. Charles Alexis Henri Clérel de Tocqueville (1805-1859), francouzský historik a politik liberálně konzervativního zaměření, původem ze staré aristokratické rodiny. V letech 1839-1851 byl politicky činný jako poslanec a diplomat, léta 1830-32 strávil v Americe studiem demokratického zřízení Spojených států. Demokracie v Americe je klasické dílo, tvořící základ moderní historiografie a politologie.

Dar od/Donated by: -


---------------------

Autor/Author: Michael D. Tanner

Názov/Title: The Poverty of Welfare: Helping Others in Civil Society

Oblasť/ Subject: Health and Welfare

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2003, The Cato Institute, USA

Abstrakt/Abstract: The 1996 Welfare Reform Act was the most significant changes in social welfare policy in nearly 30 years. The Poverty of Welfare examines the impact of that reform, looking at the context of welfare's history, and concludes that while welfare reform was a step in the right direction, we have a long way to go to fix the deeply troubled system.

Tanner suggests that we should be working toward the total elimination of government welfare programs, substituting a renewed and invigorated program of private charity and economic opportunity.

Dar od/Donated by: The Cato Institute


---------------------

Autor/Author: Alexis de Tocqueville

Názov/Title: Democracy in America

Oblasť/ Subject: Political philosophy

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 1998, Wordsworth Editions, USA

Abstrakt/Abstract: Democracy in America is a classic of political philosophy. Hailed by John Stuart Mill and Horace Greely as the finest book ever written on the nature of democracy, it continues to be an influential text on both sides of the Atlantic, above all in the emerging democracies of Eastern Europe. De Tocqueville examines the structures, institutions and operation of democracy, and shows how Europe can learn from American success and failures. His central theme is the advancement of the rule of the people, but he also predicts that slavery will bring about the 'most horrible of civil wars', foresees that the USA and Russia will be the Superpowers of the twentieth century, and is 150 years ahead of his time in his views on the position and importance of women.

Dar od/Donated by: -


---------------------

Autor/Author: Zdeňka Talábová (ed.)

Názov/Title: Reforma a transformace

Oblasť/ Subject: Ekonómia a sociálna politika

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2003, Liberální institut, Praha

Abstrakt/Abstract: Sborník obsahuje texty Hagena Grafa Lambsdorffa, Otta Grafa Lambsdorffa, Lűdera Gerkena, Norberta Bertholda, Václava Klausa, Jiřího Schwarza a Miroslava Ševčíka.

Dar od/Donated by: -


---------------------

Autor/Author: Hans Tietmeyer

Názov/Title: Euro a ekonomiky v transformaci

Oblasť/ Subject: Ekonómia, menová politika

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 1999, Liberální institut, Praha

Abstrakt/Abstract: Přednáška Hanse Tietmeyera při příležitosti udělení Výroční ceny Liberálního institutu za rok 1999 doplněná doslovem Detmara Doeringa

Dar od/Donated by: -


---------------------

Autor/Author: Alexis de Tocqueville

Názov/Title: Starý režim a revoluce

Oblasť/ Subject: Historie

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2003, Academia, Praha

Abstrakt/Abstract: Alexis de Tocqueville (1805-1859), francouzský politik, politolog a historik, vášnivě přesvědčený demokrat, jehož kniha Demokracie v Americe je označována za bibli liberalismu. Ve svých historických studiích o Velké francouzské revoluci zkoumá kořeny revoluce a uvádí ji do souvislosti s dalším vývojem Francie.

Dar od/Donated by: -