WWW.INSTITUTE.SK

Prednáška CEQLS: Peter J. Boettke: Prečo sú niektoré národy bohaté a iné chudobné?

[31.03.2011, Admin, KONFERENCIE]

organizoval dňa 28. marca 2011 v Bratislave a dňa 30. marca 2011 v Košiciach ďalšiu z cyklu prednášok

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

v rámci ktorého tentoraz prednášal


Peter J. Boettke
profesor ekonómie, George Mason University (USA)

na tému


Prečo sú niektoré národy
bohaté a iné chudobné?

Skúsenosti z krajín v transformácii


Moderoval:
Peter Gonda, koordinátor projektu CEQLS


Výstupy:
Videozáznam prednášky v anglickom jazyku a prezentáciu Petera Boettkeho nájdete nižšie:

Peter Gonda: Úvod k prednáške CEQLS, 28. marec 2011


Peter J. Boettke: Prednáška CEQLS /1. časť/, 28. marec 2011


Peter J. Boettke: Prednáška CEQLS /2. časť/, 28. marec 2011


Peter J. Boettke: Prezentácia pre prednášku CEQLS, 28. marec 2011


Peter J. Boettke: Diskusia po prednáške, 28. marec 2011


Peter J. Boettke

Peter J. Boettke je profesor ekonómie na George Mason University, viceprezident pre výskum a riaditeľ výskumu na Mercatus Center a zástupca riaditeľa na James M. Buchanan Center for Political Economy. Profesor Boettke je v súčasnosti považovaný za kľúčového predstaviteľa rakúskej školy, ktorý používa interdisciplinárny prístup pri skúmaní spoločenských javov. Zameriava sa najmä na teóriu trhového procesu, metodológiu a princípy ekonómie, rakúsku ekonómiu, politickú ekonómiu porovnávania, inštitucionálnu ekonómiu, ekonómiu verejnej voľby, spoločenské zmeny, ekonomickú históriu a transformáciu bývalých socialistických spoločností.

Peter Boettke je tiež riaditeľ Advanced Summer Seminar in Austrian Economics, týždenných seminárov Workshop in Politics, Philosphy and Economics a je editor Review of Austrian Economics. V minulosti bol aj prezident Society for the Development of Austrian Economics, výskumník na Hoover Institute na Standford University a vyučoval na Oakland University a New York University. Bol tiež napríklad hosťujúcim profesorom alebo výskumníkom na Ruskej akadémii vied v Moskve, Inštitúte Maxa Plancka pre výskum ekonomických systémov v Jene (Nemecko), Karlovej Univerzite v Prahe a na London School of Economics v Londýne.

Peter Boettke je držiteľom mnohých ocenení. V roku 2005 napríklad získal Charles Koch Distinguished Alumnus Award od Institute for Humane Studies a Jack Kennedy Award for Alumni Achievement od Grove City College. Boettke získal aj Cenu Adama Smitha za rok 2010, ktorú udeľuje Association of Private Enterprise Education. Získal tiež viaceré ocenenia za pedagogické pôsobenie, napríklad Golden Dozen Award for Excellence in Teaching od College of Arts and Sciences na New York University a GMU Alumni Association's 2009 Faculty Member of the Year award.


Publikačná činnosť:

Z jeho publikačnej činnosti spomeňme napríklad:

Zhrnutie publikácií a iných textov profesora Boettkeho nájdete tu.


Mediálne výstupy:

27. marec 2011

Konzervatívne listy: Peter Boettke: Zákony ekonómie nepoznajú hranice
Hlavní partneri CEQLS 2011:

Penta Investments         Nadácia Tatra banky
Partneri v Bratislave:

Crowne Plaza Hotel Bratislava         Stála konferencia Občianskeho inštitútuPartneri v Košiciach:

Technical University of Košice         Faculty of Economics - Technical University of KošiceMediálni partneri:

TREND - Týždenník o ekonomike a podnikaníTýždenník .týždeň

SITA - Slovenská tlačová agentúra