Institute.SK  
INSTITUTE CONSERVATISM M.R.STEFANIK
WHO WE ARE

Print
Peter Gonda
[01.10.2011, KTO SME?]

Peter Gonda je riaditeľ a ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave a Slovak Senior Fellow of the Cobden Centre. V publikačnej činnosti a v akademických a verejných prednáškach sa venuje najmä princípom ekonómie, verejným financiám, úlohe vlády v ekonomike, problematike peňazí a menového a bankového systému, eurozóne a ekonomickým aspektom Európskej únie a financovaniu sociálnej sféry.

V súčasnosti je napríklad koordinátor a lektor cyklu seminárov o ekonómii a ekonomickom myslení v rámci projektu Akadémia klasickej ekonómie a koordinátor cyklu ekonomických prednášok renomovaných zahraničných osobností na Slovensku v rámci projektu Conservative Economic Quarterly Lecture Series.

Peter Gonda je autorom knihy Eurozóna a alternatívy európskej ekonomickej integrácie (2013), štúdie Ekonomické dôsledky členstva Slovenska v eurozóne (2014) a (spolu)autorom a (spolu)editorom ďalších publikácií a štúdií.

Je tiež napríklad odborným garantom a spoluautorom publikácií Ekonomické dopady vstupu Slovenska do Európskej únie (2002) a Návrh sociálnej reformy na Slovensku (2005), spolueditorom kníh Slovensko na ceste do neznáma (2003), Na obranu slobodného trhu (2007) a koordinátorom, spoluautorom a editorom dokumentov Programové vyhlásenie reformnej vlády: Sprievodca pre zodpovedných politikov na ceste k slobodnejšej spoločnosti a štíhlejšiemu štátu (2010) a Výdavková diéta pre verejné financie: ako konsolidovať bez zvyšovania daní a odvodov (2012).

Peter Gonda zároveň prispel textami do iných kníh a publikácií. V rokoch 2001 – 2004 bol napríklad autorom kapitoly „Verejné financie“ a spoluautorom kapitol „Sociálna politika“ a "Dôchodková reforma", ktoré boli súčasťou publikácie Inštitútu pre verejné otázky Slovensko. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Prispel tiež kapitolou "Europreteky a europasce (nielen) pre Slovensko" do knihy Euro vs. koruna (2007), kapitolou Ekonomické a etické základy slobodnej spoločnosti: východiská manažérskej etiky do publikácie Etika v manažmente (2008) a kapitolou "Slovensko v eurozóne. Memento pre Česko a iných uchádzačov v eurozóne" do knihy Euro v Česku. Ano, či ne? (2013).

Peter Gonda má dve deti a so svojou rodinou žije v Bratislave.

Publikačná činnosť

Publikácie a štúdie

 • Ekonomické dôsledky členstva Slovenska v eurozóne (2014) [autor]
 • Eurozóna a alternatívy európskej ekonomickej integrácie (2013), [autor]
 • Výdavková diéta: ako konsolidovať bez zvyšovania daní (2012), [editor, odborný garant a spoluautor]
 • Programové vyhlásenie reformnej vlády: sprievodca pre zodpovedných politikov na ceste k slobodnejšej spoločnosti a štíhlejšiemu štátu (2010), [editor, odoborný garant a spoluautor]
 • Úspory a zdroje verejných financií (2007), [spoluautor]
 • Na obranu slobodného trhu / In Defense of the Free Market (2007), [spolueditor]
 • Kritériá ne/výhodnosti členstva Slovenska v eurozóne (2007), [autor]
 • Návrh sociálnej reformy na Slovensku (2005), [odborný garant a spoluautor]
 • Slovensko na ceste do neznáma (2003), [spolueditor a spoluautor]
 • Ekonomické dopady vstupu Slovenska do Európskej únie (2002), [odborný garant a spluautor]
 • Analýza dôchodkového systému na Slovensku (2002), [spoluautor]
 • Po štyroch rokoch (2002), [spoluautor]

  Vybrané príspevky v publikáciách, štúdiách a časopisoch

 • Euro -nástroj alebo brzda prosperity?In: Sloboda, D. (ed., 2014), 10 rokov v EÚ. A čo ďalej?, Bratislava, Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika
 • Slovensko v eurozóne, In: Krutílek, O. (ed., 2013), Euro v Česku: ano, či ne?, Brno, Studio ARX, s.r.o.
 • Verejné financie, In: Gonda, P. (ed, 2010):Programové vyhlásenie reformnej vlády: sprievodca pre zodpovedných poitikov na ceste k slobodnejšej spoločnosti a štíhlejšiemu štátu
 • Trhové hospodárstvo a podnikateľské prostredie, In: Gonda, P. (ed, 2010):Programové vyhlásenie reformnej vlády: sprievodca pre zodpovedných politikov na ceste k slobodnejšej spoločnosti a štíhlejšiemu štátu
 • Sociálny systém, In: Gonda, P.(ed, 2010):Programové vyhlásenie reformnej vlády: sprievodca pre zodpovedných politikov na ceste k slobodnejšej spoločnosti a štíhlejšiemu štátu
 • Ekonomické a etické základy slobodnej spoločnosti: Východiská manažérskej etiky, In: Platková, G. a kol. (2008): Etika v manažmente
 • Problémy európskej menovej integrácie (nielen) pre Slovensko, In: Úloha práva v procese menovej sukcesie (zborník príspevkov), 2008
 • Stručná charakteristika systému financovania, In: Humajová, Z. (2008): Reforma školstva v spoločenskom kontexte
 • Classical Liberal View on European Economic Integration, In: European Journal May-June 2007, s. 24-27
 • "Europreteky" a "europasce" (nielen) pre Slovensko, In: Pečinková, I. (ed.,2007): Euro vs. koruna
 • Verejné financie, In: Kollár, M. - Mesežnikov, G. (eds., 2004):Súhrnná správa o stave spoločnosti. Slovensko 2004
 • Sociálna politika[spoluautor], In: Kollár, M. - Mesežnikov, G. (eds., 2004):Súhrnná správa o stave spoločnosti. Slovensko 2004
 • Fungovanie trhu a regulačné pôsobenie vlády, In: Slovensko na ceste do neznáma(2003)
 • Súhrnná ekonomická výkonnosť a konkurencieschopnosťSlovensko na ceste do neznáma(2003)
 • Ekonomika Slovenska v transformácii[spoluautor], In: Konzervatívny pohľadyjar - leto 2002
 • Dôchodková reforma[spoluautor], In: Kollár, M. - Mesežnikov, G. (2001): Súhrnná správa o stave spoločnosti. Slovensko 2001
 • Predpoklady analýz verejných financií v SRBiatec 5/2000.

  Viac je k dispozícii v CV Petra Gondu.

  Peter Gonda na webe KI

  RSS Peter Gonda

  http://www.petergonda.sk

 •     RSS English | Slovak

  HOME

  SLOVAK

  SEARCH

  CONTACT US

  SUPPORT US

  CONSERVATIVE LIBRARY

  VIDEO

  PHOTOGALLERY

  OUR PARTNERS

  Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

  Templeton Freedom Award 2009

  BOOK: IN DEFENSE OF THE FREE MARKET

  ECEG

  ECEG

  This website was created also thanks to funding granted by The Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

  Website powered by Metafox CMS from Platon Group.

  Institute @ Fecebook

  Conservative Institute of M. R. Stefanik
  Bajkalská 29F
  821 05  Bratislava
  Slovakia

  Tel.:  +421 258 100 188
  E-mail:  conservative@institute.sk
  Web:  http://www.institute.sk