Institute.SK  
INSTITUTE CONSERVATISM M.R.STEFANIK
CONSERVATIVE LIBRARY

Print
J
[30.05.2005, KNIŽNICA KI]

Autor/Author: Bill Jamieson and Helen Szamuely

Názov/Title: A 'Coming Home' or Poisoned Chalice?

Oblasť/ Subject: European Union Affairs

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 1998, Centre for Research into Post-Communist Economies, UK.

Abstrakt/Abstract: Clearly set out, and packed with facts and figures, this is a must read for everyone who cares about the future of Europe.

Dar od/Donated by: Centre for Research into Post-Communist Economies


---------------------

Autor/Author: Paul Johnson

Názov/Title: Zrození moderní doby

Oblasť/ Subject: Historie

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 1998, Academia, Praha

Abstrakt/Abstract: Zrození moderní doby je další opus magnum z pera slavného britského historika Paula Johnsona, ve kterém se pokouší v monumentální šíři zachytit vznik globální společnosti v 19. století. Johnson si všímá každé oblasti života - módy, milostného života, malířství hudby, narkomanie a její léčby. Nepominutelným prvkem díla jsou stovky citací z dobových pamětí, z tisku a ze slavných a polozapomenutých literárních děl. Tato kniha vyniká neobyčejnou čtivostí a napínavostí - lze ji kdekoli otevřít a pokaždé je těžké se od ní odtrhnout.

Dar od/Donated by: -


---------------------

Autor/Author: Paul Johnson

Názov/Title: Dějiny amerického národa

Oblasť/ Subject: Historie

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2001, Academia, Praha

Abstrakt/Abstract: Obsáhlá historická práce autora, jehož jednotlivé dějepisné studie našly velký ohlas u nejširších vrstev čtenářů. V dějinách amerického národa, které byly autorovi tématem nejbližší, je možné sledovat postupný vývoj americké demokracie, včetně komplikací, odboček, pochybení i jednotlivých, často se diametrálně odlišujících názorů na potřeby rozvíjející se americké společnosti.

Dar od/Donated by: -


---------------------

Autor/Author: Paul Johnson

Názov/Title: Dějiny křesťanství

Oblasť/ Subject: Historie

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 1999, Barrister&Principal a CDK, Brno

Abstrakt/Abstract: Obsáhlá kniha oblíbeného anglického kontroverzního autora (Dějiny 20. století, Dějiny židovského národa, Intelektuálové), v níž originálním způsobem popisuje dvoutisíciletou historii západního křesťanství, vtipně rozebírá jednotlivé výrazné osobnosti a hodnotí působení křesťanských církví. Publikace je opatřena obsáhlým slovníkem a rejstříkem.

Dar od/Donated by: -


---------------------

Autor/Author: Paul Johnson

Názov/Title: Dějiny civilizací Svaté země

Oblasť/ Subject: Historie

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2003, Barrister & Principal, Brno

Abstrakt/Abstract: Autor v knize líčí počátek národních dějin Židů, šíření klasické řecké civilizace, ustavení římské říše a jejího panství nad celým tehdy známým světem, nástup křesťanství, slávu a pád byzantské říše, počátek muslimských výbojů a následné křižácké války. V tom všem sehrávala Svatá země důležitou a někdy dokonce i zcela klíčovou úlohu.Příběh Svaté země, počínaje jejím předžidovským osídlením a konče definitivní porážkou křižáckých snah udržet ji jako součást křesťanského západního světa, se pro Johnsona stává příběhem lidské představivosti a cílevědomosti, která dala vzniknout západní civilizaci jako celku. Svatá země byla snad jen malým jevištěm, na němž se spolu stýkaly a potýkaly mohutné historické síly, ale jevištěm o to důležitějším. Johnson ukazuje, proč stojí za to prostudovat tato střetnutí a zabývat se jejich nesčetnými kulturními pozůstatky, jež jsou společným dědictvím všech, kdo historii Svaté země právem považují za kus historie vlastní.

Dar od/Donated by: -


---------------------

Autor/Author: Paul Johnson

Názov/Title: Dějiny 20. století

Oblasť/ Subject: Historie

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 1991, Nakladatelství Rozmluvy, Praha

Abstrakt/Abstract: Johnsonovy Dějiny 20. století je strhující příběh tohoto úděsného věku velikých technických vynálezů, ohromného bohatství i nekonečné bídy a teroru. Kniha vzbudila velký rozruch na Západě hlavně tím, jak nemilosrdně odhaluje pravdu, všem levicovým intelektuálům tak nepohodlnou. Všude, kde se prosadil ideologický stát, vládne korupce myšlení, útlak, teror. Všude, kde stát zasahuje do tržního mechanismu či se dokonce stává neosobním majitelem hospodářství, vládnou úplatky, demoralizace a bída. Johnson si neklade žádné meze, jde-li o fakta. Rudá nit teroru se odvíjí v Africe, Asii i Latinské Americe za nepřetržitého potlesku západních intelektuálů. Podstatu zla však autor vidí v morálním relativismu, který po celá desetiletí brání demokracii, aby zvítězila.

Dar od/Donated by: -

    RSS English | Slovak

HOME

SLOVAK

SEARCH

CONTACT US

SUPPORT US

CONSERVATIVE LIBRARY

VIDEO

PHOTOGALLERY

OUR PARTNERS

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

BOOK: IN DEFENSE OF THE FREE MARKET

ECEG

ECEG

This website was created also thanks to funding granted by The Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

Website powered by Metafox CMS from Platon Group.

Institute @ Fecebook

Conservative Institute of M. R. Stefanik
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava
Slovakia

Tel.:  +421 258 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.institute.sk