Institute.SK  
INSTITUTE CONSERVATISM M.R.STEFANIK
CONSERVATIVE LIBRARY

Print
P
[30.05.2005, KNIŽNICA KI]

Autor/Author: Mark V. Pauly and Bradley Herring

Názov/Title: Pooling Health Insurance Risks

Oblasť/ Subject: Health policy

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 1999, American Enterprise Institute, USA

Abstrakt/Abstract: Uncertainty about health risks virtually requires that people have health insurance. But how is the cost of premiums determined? Should rates vary according to some indicators of risk? How much do premiums vary with risk? Should the young and healthy subsidize the old and unhealthy? Do they? Should public subsidies to insurance vary according to economic status and risk?

In Pooling Health Insurance Risks, Mark V. Pauly and Bradley Herring describe how insurance markets actually adjust premiums to risk and they evaluate various proposals for regulating how premiums should vary with risk. They also disprove some common misperceptions about the working of insurance markets--by questioning, for example, the conventional wisdom in insurance-market analysis that large-group insurance pools risk almost completely, while individual insurance sets premiums proportional to risk. They conclude that the problem with risk-pooling in unregulated private health-insurance markets in the United States is less serious than many people think. Relative to premiums paid by the healthy, the premiums actually paid by those with chronic conditions appear not to be significantly higher in either group or individual insurance.

Still, Pauly and Herring believe there are problems with private health insurance for the typical buyer of insurance. But those problems are much more attributable to the high administrative costs of individual and small-group insurance than to risk-rating. High-risk persons with low incomes who work for small firms have a problem obtaining insurance, but those with incomes at the average or above do not. Indeed, the greatest threat to the purchase of coverage by those who do not work for large companies may be the high administrative costs of insurance. The costs make coverage uneconomical for everyone, but for individuals with low incomes, who already find insurance an unattractive alternative because charity care is available, the costs also make coverage unaffordable.

Dar od/Donated by: American Enterprise Institute, USA


Autor/Author: Ralph Barton Perry

Názov/Title: The Moral Economy

Oblasť/ Subject: Philosophy

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 1909, Charles Scribner's Sons, USA

Abstrakt/Abstract: This book is a preliminary sketch of a system of ethics. Chapters coincide with the main divisions of ethical inquiry: Goodness, Duty, Virtue, Progress, Culture, and Religion.

Dar od/Donated by: -


Autor/Author: Robert L. Payton, Michael Novak, Brian O`Connell, and Peter Dobkin Hall

Názov/Title: Philanthropy: Four Views

Oblasť/ Subject: Social Policy

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 1988, Transaction Books, USA

Abstrakt/Abstract: Robert Payton: Philanthropy in Action

Michael Novak: An Essay on „Public“ and „Private“

O`Connell: Private Philanthropy and the Preservation of a Free and Democratic Society

Peter Dobkin Hall: Private Philanthropy and Public Policy: A Historical Appraisal

Dar od/Donated by: -


Autor/Author: Fred Wilbur Powell

Názov/Title: Control of Federal Expenditures. A Documentary History, 1775-1894

Oblasť/ Subject: History, Economics

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 1939, The Brookings Institution, USA

Abstrakt/Abstract: Federal expenditures of USA - a documentary history (1775-1894).

Dar od/Donated by: -


Autor/Author: John L. Palmer, Isabel V. Sawhill (eds.)

Názov/Title: The Reagan Experiment

Oblasť/ Subject: US Politics

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 1982, Urban Institute Press, USA

Abstrakt/Abstract: The Reagan Experiment analyzes the major concerns, new policy directions, and first steps of the Reagan administration.

Dar od/Donated by: -


Autor/Author: Richard Pipes et al.

Názov/Title: Looking Forward to the Past: The Influence of Communism After 1989

Oblasť/ Subject: Economics, Society

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2003, Centre for Research into Post-Communist Economies, UK.

Abstrakt/Abstract: The book contains the CRCE conference discussion in Bled, Slovenia.

Dar od/Donated by: Centre for Research into Post-Communist Economies


Autor/Author: Meir Pugatch and Anne K. Jensen (eds.)

Názov/Title: Intellectual Property Frontiers: Expanding the Borders of Discussion

Oblasť/ Subject: Intellectual Property

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2006, Stockholm Network, London

Abstrakt/Abstract: The first book to be published by the Stockholm Network Intellectual Property and Competition programme, Expanding the Frontiers draws on the expertise of eighteen distinguished scholars, policymakers and practitioners. It aims to familiarise readers with the diversity of themes and debates currently taking place in the field of IP. The publication is divided into four sections:

• The Role of Intellectual Property in the Business Arena

• Intellectual Property Dilemmas

• Global Issues

• The European Perspective

Dar od/Donated by: Stockholm Network


Autor/Author: Martin Prudký

Názov/Title: Zvláštní lid Páně. Křesťané a Židé

Oblasť/ Subject: Teologie

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2000, CDK, Brno

Abstrakt/Abstract: Studie předního českého starozákoníka, žáka profesora Hellera, která se zabývá oddělením církve od synagogy v rané etapě křesťanství a vznikem zvláštního křesťanského společenství, a to na základě znalosti Starého i Nového zákona a dalších textů (Justin Martyr, Melito ze Sard, synagogální liturgie apod.)

Dar od/Donated by: -


Autor/Author: Pavel Pšeja

Názov/Title: Stranický systém České republiky. Politické strany a jejich vývoj 1989–1998

Oblasť/ Subject: Politologie a politika

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2005, CDK, Brno

Abstrakt/Abstract: Publikace přináší komplexní pohled na stranický systém České republiky v prvních takřka deseti letech jeho existence, který zkoumá na systémové i jednotkové rovině. Kromě analytického rozboru hlavních fází vývoje politických stran a jejich systému v průběhu ustavování nabízí i detailní studie osudů vybraných stran a hnutí a ukazuje, jaké byly jejich hlavní úspěchy a nezdary. Kniha je prvním přehledným zpracováním vývoje stranického systému České republiky po „sametové“ revoluci. Reflektuje dosavadní výzkum stran a stranického systému ČR a zasazuje vývoj daného výzkumu do teoretického kontextu. Kniha je určena především odborné veřejnosti a studentům politologie, řada informací však může oslovit i čtenáře z řad laické veřejnosti.

Dar od/Donated by: -


Autor/Author: Ferdinand Peroutka

Názov/Title: Budování státu (I-IV)

Oblasť/ Subject: Historie, politika

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2003, Academie, Praha

Abstrakt/Abstract: Budování státu, které vycházelo v letech 1932 – 1938 nejdříve sešitově a v letech 1933 – 1936 knižně, je stěžejním dílem Ferdinanda Peroutky, politického publicisty, literárního kritika, esejisty a spisovatele, jednoho, jednoho z nejvýraznějších představitelů české kultury 20. století. Budování státu je nepostradatelné pro každého, kdo chce blíže poznat historii vzniku a počátků československého státu. Autorovi se podařilo vyzdvihnout dramatické události a situace, jimiž se doba let 1918 – 1922 vyznačovala, vykreslit výstižné portréty významných osobností politického života té doby a vytvořit působivý obraz velice složitého a nesnadného období.

Dar od/Donated by: -


Autor/Author: Ron Paul

Názov/Title: Mises and Austrian Economics: A Personal View

Oblasť/ Subject: Biography, Political Philosophy

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2004, Ludwig von Mises Institute, USA

Abstrakt/Abstract: Ron Paul deserves a high place in the history of liberty for being the only seriously principled statesman to serve in the US House of Representatives in the last quarter of the 20th century.

It should not be a surprise to discover that Ludwig von Mises had a huge impact on Congressman Paul's view of statesmanship. This essay is a moving tribute to Mises and a look into the mind of a remarkable politician.

Dar od/Donated by: -


Autor/Author: Vladimír Palko ml.

Názov/Title: Bernard Jaško a spol. Odpor proti komunizmu v Zbore národnej bezpečnosti

Oblasť/ Subject: Zločiny komunizmu

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2006, Ústav pamäti národa, Bratislava

Abstrakt/Abstract: Faktografická publikácia o skupine ľudí, ktorá v 1949 vo vnúri ŠtB získavala informácie a varovala pred ňou ľudí, za čo vo vykonštruovanom procese zaplatila najvyššiu cenu.

Dar od/Donated by: Vladimír Palko ml.

    RSS English | Slovak

HOME

SLOVAK

SEARCH

CONTACT US

SUPPORT US

CONSERVATIVE LIBRARY

VIDEO

PHOTOGALLERY

OUR PARTNERS

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

BOOK: IN DEFENSE OF THE FREE MARKET

ECEG

ECEG

This website was created also thanks to funding granted by The Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

Website powered by Metafox CMS from Platon Group.

Institute @ Fecebook

Conservative Institute of M. R. Stefanik
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava
Slovakia

Tel.:  +421 258 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.institute.sk