Institute.SK  
INSTITUTE CONSERVATISM M.R.STEFANIK
CONSERVATIVE LIBRARY

Print
S
[30.05.2005, KNIŽNICA KI]

Autor/Author: Robert A. Sirico

Názov/Title: The Entrepreneurial Vocation

Oblasť/ Subject: Theology (Christianity), philosophy, and history

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2001, Acton institute, USA

Abstrakt/Abstract: In this essay, Robert A. Sirico draws upon theology, philosophy, and history to outline the contours of what he calls the entrepreneurial vocation, and its relationship with the deeper Christian message concerning the incomparable dignity of man and the sanctification of the world through human work

Dar od/Donated by: Acton Institute, USA


Autor/Author: Robert A. Sirico

Názov/Title: Toward a Free and Virtuous Society

Oblasť/ Subject: Religion and politics

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 1997, Acton Institute, USA

Abstrakt/Abstract: It is a telling commentary on our times that the political and ethical cognoscenti associate freedom with licentiousness, antinomianism, atomistic individualism, and an array of similar vices antithetical to virtue. Despite this attitude on the part of many professional intellectuals, common sense tells any sane person that a society that is both free and virtuous is the place in which he would most want to live. But what exactly would it mean to advocate and work toward the construction of such a society?

Dar od/Donated by: Acton Institute, USA


Autor/Author: Robert A. Sirico

Názov/Title: The Soul of Liberty

Oblasť/ Subject: Religion and Liberty

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2002, Acton Institute, USA

Abstrakt/Abstract: In this interview Flavio Felice questions Robert A. Sirico regarding the synthesis between religion and liberty. Questions and issued addressed include:
- What is the origin of the idea that the State has no claim on the soul?
- What do you say to those who embrace the message of liberty but are fearful of the religious and moral agenda you are describing here?
- What particular dangers, if any, are associated with new technologies?

Dar od/Donated by: Acton Institute, USA


Autor/Author: Robert A. Sirico

Názov/Title: A Moral Basis for Liberty

Oblasť/ Subject: Capitalism, liberty and religion

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 1996, The Foundation for Economic Education, USA

Abstrakt/Abstract: With the Soviet bloc's collapse and the evidence of socialism's appalling failures and human cost, capitalism seems triumphant. Francis Fukuyama even proclaimed the “end of history”: ideological conflicts are over; only managerial and technical controversies remain. For Father Robert Sirico, founder and president of the Acton Institute, this facile optimism is untenable. Pragmatic defenses of liberty are inadequate. “So long as economic liberty—and its requisite institutions of private property, free exchange, capital accumulation, contract enforcement—is not backed by a generally held set of norms by which it can be defended, it cannot be sustained over the long term.” In this admirably pithy and lucid monograph, Father Sirico helps remedy that defect. ...
Taken from the Book Review by John Attarian, free-lance writer.

Dar od/Donated by: Acton Institute, USA


Autor/Author: Robert A. Sirico and Maciej Zieba (eds.)

Názov/Title: The Social Agenda. A Collection of Magisterial Texts

Oblasť/ Subject: Catholic social doctrine

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2000, Pontifical Council for Justice and Peace

Abstrakt/Abstract: Students, teachers, and all those who seek a better knowledge of the social doctrine of the Church will find contained within this collection the central statements of the Roman Pontiffs from a range of texts, including papal encyclicals, apostolic letters, and Conciliar documents, on matters relating to politics, economics, and culture. The selections are arranged thematically according to the significant subject areas of Catholic social doctrine. Under each subject heading, the quotations appear in pedagogical—as opposed to chronological or magisterial—order, with each subject area opening with a quotation that explains the issue at hand.

Dar od/Donated by: Acton Institute, USA


Autor/Author: Anthony J. Santelli, Jr., Jeffrey Sikkenga, Rev. Robert A. Sirico, Steven Yates and Gloria Zúñiga

Názov/Title: The Free Person and the Free Economy: A Personalist View of Market Economics

Oblasť/ Subject: Religion, politics, and society

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2002, Lexington Books, USA

Abstrakt/Abstract: Foundations of Economic Personalism is a series of three book-length monographs, each closely examining a significant dimension of the Center for Economic Personalism's unique synthesis of Christian personalism and free-economic market theory. In the aftermath of the momentous geo-political and economic changes of the late 1980s, a small group of Christian social ethicists began to converse with free-market economists over the morality of market activity. This interdisciplinary exchange eventually led to the founding of a new academic subdiscipline under the rubric of economic personalism. These scholars attempt to integrate economic theory, history, and methodology with Christian personalism's stress upon human dignity, humane social structures, and social justice.

This final volume in the series systematically applies the praxeological (from the first volume) and theoretical (from the second volume) foundations of the personalist tradition to free-market economic theory. Unlike the previous two, this work defends economic liberty in theologically sensitive terms that reference the personalist tradition, without compromising the disciplinary integrity of either economics or social ethics.

Dar od/Donated by: Acton Institute, USA


Autor/Author: Sv. Tomáš Akvinský

Názov/Title: Theologická summa. Spisy sv. Tomáše Akvinského

Oblasť/ Subject: 1937, Krystal, Olomouc, Česko

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: Dílo má tři části. 3. díl zůstal nedokončen a byl doplněn žákem Tomáše Akvinského Reginaldem z Piperna o kompilované Supplementum. 3 díly obsahují množství otázek, rozdělených do článků. Součástí článku je námitka; na ni většinou navazuje protiargument (sed contra); v jádru článku (corpus articuli) je provedena analýza, popř. vzorové rozhodnutí, na ně nakonec navazuje stanovisko vůči námitkám. Předmětem pojednání jsou např.: filozoficko-teologické učení o Bohu, morálce a ctnostech, christologie a sakramentum. Z pramenů využívá Tomáš Písmo svaté, křesťanské otce a teology, považované za autority, liturgické texty i filozofy – především Aristotela; dále církevní řády, církevně právní prameny, koncília. V Prologu Tomáš výslovně uvádí, že se obrací na začátečníky (incipientes, novicii): „Naším úmyslem je představit v tomto díle to, co patří ke křesťanskému náboženství tak, aby to odpovídalo vyučování začátečníků.“ Dílo má systematicko – pedagogickou výstavbu. Probírání a zajišťování věrouky provádí velmi často s pomocí filozofických teorémů, takže jeho filozofická relevance je zřejmá. Podle pojetí mnoha tomistů se jedná o nejdůležitější Tomášovo filozoficko-teologické dílo.

Hlavním tématem 1. dílu je filozoficko-teologické učení o Bohu, bytí a jsoucnosti Boha a učení o trojici. Nás zajímá především 2. díl, v němž je vyloženo morální učení. Hlavním tématem je poslední cíl člověka a to, čím může člověk tohoto cíle dosáhnout nebo minout. Veškeré jednání a dění volně sleduje jeden cíl. Rozumem obdařené bytosti, jako lidé, se k cíli vedou samy, protože mají prostřednictvím svobody rozhodování vládu nad svým jednáním; ne-rozumná stvoření jsou k cíli vedena přirozeným uspořádáním. Posledním cílem všech lidí je blaženost (beatitudo) – její obsah je často nejasný. Dokonalá blaženost spočívá v nazírání božské podstaty, existence a není dosažitelná v pozemském životě. Člověk dosahuje tohoto cíle svým jednáním. Proto je jednání podrobeno zkoumání: musíme vědět, jakým jednáním lze beatitudo dosáhnout a jaké jednání nám brání v jejím dosažení. Zkoumání probíhá nejprve všeobecně, pak se věnuje pozornost zvláštnímu – Tomáš vypracovává učení o ctnostech. Ctnost (virtus) je dobrá vlastnost (stav, kvalita) ducha – ve smyslu habitu. Díky ní člověk dobře žije, nepoužívá ji špatně, jejím prostřednictvím v nás působí Bůh a to bez našeho přičinění. Uvádí se rovněž, že se jedná o „vlitou“ ctnost (virtus infusa), zapříčiněnou Bohem sice bez naší aktivity, ale nikoli bez našeho souhlasu. „Co je učiněno naším přičiněním, nezpůsobí v nás Bůh bez naší činnosti; neboť působí v každé vůli a v každé přirozenosti.“ Tomáš bere zřetel na všechny oblasti učení o ctnostech: dianoetické (virtutes intellectuales), teologické (víra naděje láska), morální ctnosti a hříchy; zákon v obecném i zvláštním pohledu, božskou milost a ospravedlnění. Zatímco v prima secundae jsou spíše obecná zkoumání, secunda secundae obsahuje zkoumání spíše speciálního charakteru. K velmi diskutované otázce po upřednostnění vita activa nebo vita contemplativa zaujímá Tomáš následující stanovisko: vita contemplativa je lepší než vita activa; i když za zvláštních okolností bývá nezřídka upřednostňován vita activa.

Nedokončený třetí díl pojednává o christologii a sakramentu (křest, biřmování, eucharistie, pokání). Supplementum dokončuje výklady o pokání a doplňuje pojednání o poslední pomazání (extreme unctio), kněžském svěcení a manželství. Závěr tvoří pojednání o osudu duše po smrti, konci, vzkříšení, soudu, věčné blaženosti a prokletí.

Zdroj: http://krystal.op.cz/sth/sth.php

Abstrakt/Abstract:

Dar od/Donated by: Pavol Hrušovský, predseda NR SR, Vladimír Palko, minister vnútra SR, Daniel Lipšic, minister spravodlivosti SR, Pavol Minárik, poslanec NR SR a Peter Zajac, prezident Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika


Autor/Author: Roger Scruton

Názov/Title: Slovník politického myšlení

Oblasť/ Subject: Politológia

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 1999, Atlantis, Brno, Česko

Abstrakt/Abstract: Slovník, obsahující přes 300 hesel, představuje čtivý vhled do politického myšlení. Je mimořádně užitečný pro studenty politických věd, filozofie a práv a pro všechny, kteří se zajímají o myšlenky a názory, jež vytvářejí současnou politiku

Dar od/Donated by: -


Autor/Author: Roger Scruton

Názov/Title: Modern Philosophy. An Introduction and Survey

Oblasť/ Subject: Philosophy

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 1996, Penguin Putnam, USA

Abstrakt/Abstract: Philosopher Roger Scruton offers a wide-ranging perspective on philosophy, from logic to aesthetics, written in a lively and engaging way that is sure to stimulate debate. Rather than producing a survey of an academic discipline, Scruton reclaims philosophy for worldly concerns.

Dar od/Donated by: -


Autor/Author: Roger Scruton

Názov/Title: The West and the Rest. Globalization and the Terrorist Threat

Oblasť/ Subject: Politics, Society, Terrorism

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2002, ISI Books, USA

Abstrakt/Abstract: Scruton shows how the different religious and philosophical roots of Western and Islamic societies have resulted in those societies' profoundly divergent beliefs about the nature of political order. For one thing, the idea of the social contract, crucial to the self-conception of Western nations, is entirely absent in Islamic societies. Similarly, Scruton explains why the notions of territorial jurisdiction, citizenship, and the independent legitimacy of secular authority and law are both specifically Western and fundamentally antipathetic to Islamic thought.

And yet, says Scruton, for its adherents Islam provides amply for one of the most fundamental of human needs: the need for membership. In contrast, the decay of the West's own political vision, and its concomitant preoccupation with individual choice, has finally led to a "culture of repudiation" in which that need goes increasingly unfulfilled, principally because the sources of its fulfillment—patriotism, religious belief, traditional ways of life—are routinely mocked.

Globalization has made these facts an explosive mixture. Migration, modern communications, and the media have inexorably brought the formerly remote inhabitants of Islamic nations into constant contact with the images, products, and peoples of secular, liberal democracies. Scruton warns that in light of this new reality, certain Western assumptions—about consumption and prosperity, about borders and travel, about free trade and multinational corporations, and about multiculturalism—need to be thoroughly re-evaluated.

The West and the Rest is a major contribution to the West's public discourse about terrorism, civil society, and liberal democracy.

Dar od/Donated by: -


Autor/Author: William L. Saunders and Brian C. Robertson (eds.)

Názov/Title: Building a Culture of Life Thirty Years After Roe v. Wade

Oblasť/ Subject: Ethics and Public Policy

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2002, The Family Research Council, USA

Abstrakt/Abstract: "Building a Culture of Life: 30 Years After Roe v. Wade" provides fresh perspectives on how the pro-life movement can foster respect for human life at every stage and in every condition.

This volume contains a statement released by FRC and articles by distinguished pro-life leaders which set forth various steps that can be taken to build a culture of life. They address topics ranging from abortion and women's health to the ethics of cloning and stem-cell research to new legal approaches for reversing Roe v. Wade.

The distinguished contributors to "Building a Culture of Life: 30 Years After Roe v. Wade" include: Dr. James Dobson of Focus on the Family, Robert P. George of Princeton University, Mary Cunningham Agee of the Nurturing Network, Archbishop John J. Myers of Archdiocese of Newark, Frederica Mathewes Green, Gerald V. Bradley of the University of Notre Dame, and others.

Dar od/Donated by: The Family Research Council


Autor/Author: Adam Smith

Názov/Title: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. A Selected Edition

Oblasť/ Subject: Economic Theory and Philosophy

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 1998, Oxford University Press, UK

Abstrakt/Abstract: This edition contains generous selections from all five volumes of The Wealth of Nations, and places Smith's inquiry into its historical, intellectual, and cultural context.

Dar od/Donated by: -


Autor/Author: John Samples (ed.)

Názov/Title: James Madison and the Future of Limited Government

Oblasť/ Subject: Constitutional Studies

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2003, Cato Institute, USA

Abstrakt/Abstract: Americans are once again rediscovering the wisdom of the founders who wrote and ratified the U.S. Constitution, which has stood the test of two centuries. James Madison's efforts in Philadelphia during the summer of 1787 earned him the reputation of being the "father of the Constitution." The time is ripe for Madison to take his place alongside John Adams and Thomas Jefferson as a thinker for the ages.

This book looks at the ways in which Madison's ideas might instruct and inform our era. Alex Kozinski, Stephen Engel, and Roger Pilon call for a return to Madison's belief that the powers of the federal government are limited to those granted in the Constitution. The historians Joyce Malcolm and Robert McDonald examine the ways in which Madison was unique and the differences he had with Jefferson. Tom G. Palmer, Jacob Levy, and John Samples reflect on Madison's implications for contemporary multiculturalism and the practice of direct democracy. Walter Berns and Michael Hayes hold up his strict separation of politics and religion for both praise and blame. The book closes with essays by James Dorn and John Tomasi, which suggest that developing nations and the larger world would do well to follow Madison's concern for limited government and human rights.

Dar od/Donated by: -


Autor/Author: Pedro Schwartz

Názov/Title: The Euro as Politics

Oblasť/ Subject: Economics

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2004, Institute of Economic Affairs , UK

Abstrakt/Abstract: The British Government has focused the discussion on the adoption of the euro on its economic consequences. Whilst there are economic arguments for the UK joining the euro, even when those arguments are not a matter of 'life and death'. The political implications of the UK joining the euro are much more important. Here the most crucial aspects of the debate are not notions of 'sovereignty' on the one hand or 'maintaining influence' on the other: the key reason to maintain sterling should be to ensure 'monetary competition'. Competition between currencies will make it less likely that central banks will create inflation.

Dar od/Donated by: Institute of Economic Affairs


Autor/Author: Graham Satchwell

Názov/Title: A Sick Business

Oblasť/ Subject: Healtthcare

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2004, Stockholm Network, UK

Abstrakt/Abstract: Recent decades have seen an astounding change in the way we view healthcare. Medical innovation has brought new treatments for all sorts of diseases. But there is a dark side to the growth in demand for medicines. Counterfeiting of pharmaceuticals is now a global trade.

Conducted by a former policeman, this investigation into the trade in fake medicines and its link s with organised crime uncovers a horrifying story. Across Europe, counterfeiters have discovered a range of easy routes for selling fake and sub-standard products into the legitimate distribution chain.

A sick business shows how, to the uninitiated eye, this crime is invisible. Most patients and consumers are unaware just how many public safety problems counterfeit medicines may cause. It argues that this illegal business is conducted by unscrupulous people whose actions have already cost thousands of lives and may even be linked to terrorist activity – yet almost nothing is being done to stop it.

It should be read by anyone with an interest in keeping Europe safe.

Dar od/Donated by: Stockholm Network


Autor/Author: Elaine Sternberg

Názov/Title: Competition in Corporate Control

Oblasť/ Subject: Economics

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2003, Adam Smith Institute, UK

Abstrakt/Abstract: Do we need regulation, rule-books and new codes of practice to keep boardroom executives in check? Corporate-governance specialist Elaine Sternberg says not. The keys to getting on-the-ball, responsible management are competition and shareholder empowerment. Her punchy report takes on the regulationists and shows how to achieve good governance without politics.

Dar od/Donated by: Adam Smith Institute


Autor/Author: Karol Sikora, Maurice Slevin and Nick Bosanquet

Názov/Title: Cancer Care in the NHS

Oblasť/ Subject: Healthcare

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2005, Reform, UK

Abstrakt/Abstract: A new Reform study shows that very little value for money has been achieved for the £2 billion the Government has devoted to improve cancer care since the publication of the National Cancer Plan. The study also warns that there are no reasons for expecting any dramatic improvements in the future.

Dar od/Donated by: Reform


Autor/Author: Adam Smith

Názov/Title: Teorie mravních citů

Oblasť/ Subject: Ekonómia, ekonomická teória

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2005, Liberální institut, Praha

Abstrakt/Abstract: Jestliže k známému tvrzení, že stěží lze být dobrým ekonomem bez studia Bohatství národů, přidáme jako druhou premisu [...] poznatek, že stěží může někdo plně pochopit teorii spontánního řádu rozvinutou v Bohatství národů, pokud nezná Teorii mravních citů, pak z nich po způsobu prostého sylogismu plyne závěr, že stěží může být někdo dobrým ekonomem, pokud nezná Teorii mravních citů.

Dar od/Donated by: -


Autor/Author: Pascal Salin

Názov/Title: Ekonomická harmonizace

Oblasť/ Subject: Ekonómia

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2003, Liberální institut, Praha

Abstrakt/Abstract: „...musíme za každých okolností dávat najevo svůj nesouhlas s veřejnými monopoly, musíme rozumět a hlásat, že stát je naším nepřítelem, a nesmíme ani na chvíli váhat neustále opakovat, že stát není dobrým tvůrcem pravidel.“

Pascal Salin

Dar od/Donated by: -


Autor/Author: Josef Šíma (ed.)

Názov/Title: Adam Smith Semper Vivus

Oblasť/ Subject: Ekonómia, ekonomická teória

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2003, Liberální institut, Praha

Abstrakt/Abstract: Sborník obsahuje texty Jiřího Schwarza, Adama Smitha, Jána Pavlíka a Františka Vencovského.

Dar od/Donated by: -


Autor/Author: Adam Smith

Názov/Title: Pojednání o podstatě a původu bohatství národů

Oblasť/ Subject: Ekonómia, ekonomická teória

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2001, Liberální institut, Praha

Abstrakt/Abstract: „Pojednání o podstatě a původu bohatství národů, jak zní úplný titul tohotodíla, pro něž se vžil zkrácený název Bohatství národů, se nepochybně stalo trvalým klenotemsvětové ekonomické literatury. Frekvence citací a odkazů v nově publikovaných článcích,studiích, monografiích, učebnicích a encyklopediích 225 let po prvním vydání tohoto díla jevýjimečná. Z tohoto intelektuálního zdroje nečerpají pouze ekonomové a historici, ale takéfilosofové, etikové, sociologové, právníci a zástupci dalších profesí. Myšlenková hloubka aoriginalita jsou klíčem k trvalému, neutuchajícímu zájmu širokého okruhu čtenářů. Tytoskutečnosti řadí Bohatství národů do kategorie věčných knih. Proto je zaslouženě nazývánabiblí ekonomie.“

Jiří Schwarz, Miroslav Ševčík, Ján Pavlík, Liberální institut

Dar od/Donated by: -


Autor/Author: Ken Schoolland

Názov/Title: Podivuhodná dobrodružství Jonatána Gullibla

Oblasť/ Subject: Základy ekonómie

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 1999, Liberální institut, Praha

Abstrakt/Abstract: Skutečně globální bestseller. Kniha dvakrát oceněna cenou George Washingtona za přínos k ekonomickému vzdělávání

Dar od/Donated by: -


Autor/Author: Mária Schmidt

Názov/Title: Zákulisní taje

Oblasť/ Subject: Zločiny komunizmu

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2005, Občanský institut, Praha

Abstrakt/Abstract: Nové aspekty historie procesu s Algerem Hissem (USA), László Rajkem (Madarsko) a inscenovaných procesů ve vychodní a střední Evropě.

Dar od/Donated by: Občanský institut


Autor/Author: Giovanni Sartori

Názov/Title: Strany a stranické systémy

Oblasť/ Subject: Politologie a politika

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2005, CDK, Brno

Abstrakt/Abstract: Klasická práce slavného italského politologa, která se konečně dočkává vůbec prvního českého vydání. Autor v této knize podává přehled různých podob stranických systémů a nabízí jak jejich klasifikaci, tak především objevnou typologii. Velmi zajímavé a přínosné jsou i Sartoriho rozbory povahy politických stran a jejich vnitřního uspořádání. Uvedené dílo se stalo mezníkem ve vývoji politologického výzkumu politických stran a stranických systémů, kromě toho také bylo a dosud je východiskem pro další teoretické úvahy na tomto poli.

Dar od/Donated by: -


Autor/Author: Joseph A. Schumpeter

Názov/Title: Kapitalismus, socialismus a demokracie

Oblasť/ Subject: Politická ekonomie

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2004, CDK, Brno

Abstrakt/Abstract: Kniha Kapitalismus, socialismus a demokracie je jednou ze stěžejních prací celosvětově významného ekonoma J. A. Schumpetera (1883–1950). Její klíčové teze by se daly shrnout do několika postřehů. Ač nesocialista, věřil v nastolení socialismu. Byl dokonce toho názoru, že centralizovaný socialismus může být efektivnější než kapitalismus. Domníval se a ve svých teoriích i dokládal dodnes živě diskutovaný paradox, že kapitalismus sám, respektive jeho ekonomické úspěchy, postupně podemelou svoji vlastní společenskou a institucionální strukturu i způsob myšlení a přechod k socialismu se pak stane nevyhnutelný. I přes uvedené závěry je kniha Kapitalismus, socialismus a demokracie vnímána jako brilantní obhajoba stávajícího, tedy kapitalistického systému a je považována za jednu z klíčových prací společenských věd 20. století.

Dar od/Donated by: -


Autor/Author: Maxmilián Strmiska, Vít Hloušek, Lubomír Kopeček, Roman Chytilek

Názov/Title: Politické strany moderní Evropy. Analýza stranicko-politických systémů

Oblasť/ Subject: Politologie a politika

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2005, Portál, Praha

Abstrakt/Abstract: Politické strany jsou jedním ze základních prostředků k zajištění demokratické vlády. Umožňují formování názorů občanů, jejich agregaci a vyjadřování ve volbách. V jejich fungování nebo naopak dysfunkci se projevuje kvalita celých politických systémů. Stávají se proto privilegovaným předmětem studia politologie. Na základě klasických typologií (G. Sartoriho, J. Blondela) popisují autoři systémy politických stran v rozšířené Evropské unii a ostatních státech západní Evropy. Věnují se jejich současnému stavu, jednotlivým významným stranám, konfliktním liniím, vývoji, proměnám a významu pro politiku v jednotlivých zemích.

Dar od/Donated by: -


Autor/Author: Petr Suchý

Názov/Title: Reagan a říše zla. Vývoj americké zahraniční politiky a vztahů mezi supervelmocemi v letech 1981–1989

Oblasť/ Subject: Zahraničná politika

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2004, CDK, Brno

Abstrakt/Abstract: Vývoj vztahů mezi supervelmocemi v 80. letech 20. století náleží k nejdůležitějším fenoménům posledního desetiletí studené války. Na jejich značnou proměnu, změnu sovětských postojů i politiky měla výrazný vliv nekompromisní zahraniční politika Reaganovy administrativy. Právě americká zahraniční politika vůči SSSR je hlavním tématem knihy. První část se zabývá vývojem jednotlivých zahraničně-politických koncepcí a úsilím o využití ekonomických nástrojů. Druhá část se zaměřuje na analýzu vývoje vztahů supervelmocí. Zkoumá také průběh jednotlivých jednání na nejvyšší úrovni a snaží se dokázat spojitost mezi Reaganovou razantní politikou a pozitivními výsledky, které začala přinášet ve druhé polovině 80. let a které vyvrcholily pádem komunistických režimů ve střední a východní Evropě a zánikem samotné „říše zla“.

Dar od/Donated by: -


Autor/Author: Pavel Šaradín

Názov/Title: Historické proměny pojmu ideologie

Oblasť/ Subject: Politologie

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2001, CDK, Brno

Abstrakt/Abstract: Tato kniha seznamuje čtenáře se základními pohledy na proměny pojmu ideologie od osvícenství až po současnost. Autor si všímá stěžejních postojů k fenoménu ideologie a z odlišných koncepcí vybírá ty nejrozšířenější, čímž podchycuje základní modely tohoto pojmu. Soustřeďuje se především na pojem ideologie, i když ten je v mnoha případech nerozlučně spjat i s obsahem jednotlivých ideologií, proto svůj výzkum orientuje rovněž na sociokulturní proměny dvou posledních století. Dochází tak k ukotvení jednotlivých definic ve společenském kontextu. Kniha přináší dějinný přehled od vzniku pojmu ideologie u Destutta de Tracyho, přes marxistickou i nemarxistickou tradici až po vyhlašování konce ideologického věku. Zároveň nastiňuje budoucnost ideologie a v závěru se pokouší o formulaci komplexní definice ideologie.

Dar od/Donated by: -


Autor/Author: Joseph P. Strelka

Názov/Title: Literatura a politika. Pohledy z literárněvědné perspektivy

Oblasť/ Subject: Dějiny a kultura

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2001, CDK, Brno

Abstrakt/Abstract: Kniha Josepha P. Strelky zkoumá ve dvanácti modelech základní problémy vztahu literatury a politiky, a to na konkrétním literárním materiálu středoevropských i mimoevropských autorů. Na jednotlivých osobnostech, k nimž patří především K. E. Franzos, Joseph Roth, Franz Werfel a Hermann Broch, autor vysvětluje vztah umělecké střední Evropy k ideji nedělitelnosti svobody v rámci politických událostí 20. století. Známými i méně známými uměleckými díly profesor Strelka ilustruje složitost a tíhu života, poznamenaného rozpadem mnohonárodnostních říší a mocí totalitních ideologií a režimů. Čtenářsky zajímavá může být nejen cesta za známými i méně známými autory středoevropského „nukleonu“, ale také analýza problému svobody zpracovaná na příkladu mimoevropských literatur, speciálně na ruském, čínském a americkém románu (A. Solženicyn, Wang Lan, S. Below). „Pohledy z literárněvědné perspektivy“ představují soubor brilantních studií, prozrazujících mimořádnou vědeckou erudici a reprezentujících polozapomenutou humanistickou tradici, která si nade vše cení lidské svobody.

Dar od/Donated by: -


Autor/Author: Martin Štefunko

Názov/Title: Ekonómia slobody

Oblasť/ Subject: Ekonomika

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2005, Kalligram

Abstrakt/Abstract: Sprievodca fascinujúcim myšlienkovým svetom najväčších ekonomických mysliteľov, najmä predstaviteľov legendárnej rakúskej školy ekonomického myslenia. Autor dospieva k záveru, že rakúska škola má pevné korene v dávnej minulosti a je nesmierne užitočná i v súčasnosti.

Dar od/Donated by: -


Autor/Author: Timothy Sandefur

Názov/Title: Cornerstone of Liberty: Property Rights in 21st Century America

Oblasť/ Subject: Property Rights

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2006, CATO Institute, USA

Abstrakt/Abstract: Real-life stories and solid legal analysis combine to show why property rights are the “cornerstone of liberty,” how they are protected in the U.S. Constitution, and how the Supreme Court's Kelo v. New London case has impacted them.

Dar od/Donated by: CATO Institute, USA

    RSS English | Slovak

HOME

SLOVAK

SEARCH

CONTACT US

SUPPORT US

CONSERVATIVE LIBRARY

VIDEO

PHOTOGALLERY

OUR PARTNERS

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

BOOK: IN DEFENSE OF THE FREE MARKET

ECEG

ECEG

This website was created also thanks to funding granted by The Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

Website powered by Metafox CMS from Platon Group.

Institute @ Fecebook

Conservative Institute of M. R. Stefanik
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava
Slovakia

Tel.:  +421 258 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.institute.sk