Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI
KI INFORMUJE

Tlač
Ministerstvo zdravotníctva zavádza verejnosť
[01.03.2007, KI INFORMUJE]

Ministerstvo zdravotníctva zavádza verejnosť, očierňuje svojich kritikov a vyhýba sa rokovaniu s poverenými zástupcami občanov o hromadnej pripomienke k návrhu novely zákona o zdravotných poisťovniach, konštatujú organizátori hromadnej pripomienky. Novelou majú byť povinne prepoistení všetci poistenci štátu do štátnych zdravotných poisťovní, cieľom hromadnej pripomienky je zachovať slobodnú voľbu zdravotnej poisťovne. Ministerstvo zdravotníctva odmieta uznať dostatočný počet podporovateľov hromadnej pripomienky s argumentom, že pripomienky občanov musia byť každým vlastnoručne podpísané. Toto vyhlásenie je hrubo zavádzajúce a usvedčuje ministerstvo buď z neznalosti Legislatívnych pravidiel vlády SR (LPV), alebo z ich účelovej dezinterpretácie.

Podľa LPV, konkrétne čl. 9, ods. 8 totiž „verejnosť môže zaslať pripomienky písomnou formou alebo elektronicky“.

Keďže LPV predpokladajú elektronické zasielanie pripomienok verejnosti k návrhom zákonov, je vylúčené, aby LPV vyžadovali pre platnosť pripomienky vlastnoručné podpisy podporovateľov hromadných pripomienok.

Táto snaha o vylúčenie verejnosti z legislatívneho procesu svedčí o strachu ministerstva z oprávnených a argumentačne podložených pripomienok občanov, ktoré by zabránili prijatiu zákona, ktorý je diskriminačný, zrejme protiústavný a porušuje medzinárodné dohovory a zmluvy, a ktorý zhorší kvalitu zdravotnej starostlivosti a skomplikuje život veľkej skupine občanov Slovenska.

V dnešnom vyhlásení ministerstvo zdravotníctva obviňuje súkromné zdravotné poisťovne a iniciátorov Hromadnej pripomienky z toho, že "hája finančné záujmy úzkej skupiny ľudí, profitujúcich zo zdravotnej starostlivosti". Rétorikou komunistického kádrovania sa tu verejnosti podsúva idea, že jedine štát myslí na občanov, že jedine štátne zdravotníctvo dokáže poskytnúť zdravotnú starostlivosť v potrebnej miere a zodpovedajúcej kvalite.

V demokratickej spoločnosti je neprípustné, aby štátny orgán takýmto spôsobom očierňoval firmy, či podnikateľov, ktorí podnikajú v súlade so všetkými platnými zákonmi, a je škandálom, ak sú podobným spôsobom zo strany štátneho orgánu očierňovaní aj občianski aktivisti a podporovatelia občianskych aktivít.

Ministerstvo dodnes nepredložilo argumenty, ktoré by podporovali tézy o výhodnosti ním navrhovaných zmien, po celú dobu vedie len negatívnu kampaň, smerujúcu k diskreditácii svojich kritikov.

Ostro protestujeme proti takémuto nekorektnému a totalitou zaváňajúcemu spôsobu vedenia diskusie k predloženému návrhu zákona, vyzývame ministerstvo zdravotníctva, aby prestalo so škandalizovaním kritikov a sústredilo sa na vecnú argumentáciu ku konkrétnym bodom podaných pripomienok.


Občianska konzervatívna strana
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Health Policy Institute
INESS

    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk