Institute.SK  
INSTITUTE CONSERVATISM M.R.STEFANIK
CONSERVATIVE LIBRARY

Print
Knižnica konzervativizmu
[09.05.2005, KNIŽNICA KI]

V roku 2004 KI začal systematicky pracovať na projekte Knižnice konzervativizmu – Dokumentačného strediska KI. Zámerom KI je vybudovať dokumentačnú bázu obsahujúcu základné diela konzervatívneho zamerania, časopisy s konzervatívnou orientáciou, odborné texty o konzervativizme, literatúru, analýzy a štúdie z rôznych oblastí verejnej politiky, ktorá bude odbornou a informačnou bázou pre expertné a analytické aktivity pracovníkov, spolupracovníkov a správnu radu KI.

Knižnica obsahuje publikácie vydávané KI, priebežne je dopĺňaná o tituly zahraničnej i domácej produkcie orientované konzervatívne a klasicky liberálne.

Fond knižnice KI nájdete v rámci rubriky:

AUTORSKÝ KATALÓG KNIŽNICE KONZERVATIVZMU

Staňte sa donorom knižnice konzervativizmu! Pripojte sa k skupine našich doterajších podporovateľov:

DONORI KNIŽNICE KI

Zoznam publikácií vydaných KI nájdete tu (Publikácie KI) a tu (Konzervatívne pohľady na spoločnosť a politiku).

    RSS English | Slovak

HOME

SLOVAK

SEARCH

CONTACT US

SUPPORT US

CONSERVATIVE LIBRARY

VIDEO

PHOTOGALLERY

OUR PARTNERS

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

BOOK: IN DEFENSE OF THE FREE MARKET

ECEG

ECEG

This website was created also thanks to funding granted by The Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

Website powered by Metafox CMS from Platon Group.

Institute @ Fecebook

Conservative Institute of M. R. Stefanik
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava
Slovakia

Tel.:  +421 258 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.institute.sk