Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI
EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

Tlač
Euroústava - ústavná sťažnosť
[28.02.2008, EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ]


Celé znenie ústavnej sťažnosti proti ratifikácii európskej ústavy si môžete stiahnuť tu.


Ústavný súd: Referendum o euroústave netreba
[28.02.2008, Admin, KI KOMENTUJE]

Európska únia podľa slovenského Ústavného súdu síce má niektoré črty štátneho zväzku, nemá však jeho výlučnú povahu. Referendum o euroústave preto vraj nebolo potrebné...

[celý článok]

Konzervatívci chcú referendum o Lisabonskej zmluve
[22.12.2007, Admin, KI KOMENTUJE]

V prípade, že poslanci Národnej rady SR ratifikujú Lisabonskú zmluvu, riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Ondrej Dostál sa obráti na Ústavný súd SR...

[celý článok]

Stanovisko k vyjadreniu NR SR k ústavnej sťažnosti proti ratifikácii euroústavy
[17.01.2006, Admin, KI KOMENTUJE]

Trváme na obsahu sťažnosti v plnom rozsahu, dôvody uvedené v nej považujeme za preukázané a vyjadrením NR SR nespochybnené a žiadame Ústavný súd SR, aby rozhodol vo veci tak, ako je navrhnuté v časti V. sťažnosti.

[celý článok]

Zmluva o Ústave pre Európu na rokovaní Ústavného súdu SR
[13.01.2006, Admin, KI INFORMUJE]

Dňa 18. januára 2006 od 9.30 hod. sa v Košiciach uskutoční verejné ústne pojednávanie II. senátu Ústavného súdu SR vo veci ústavnej sťažnosti proti ratifikácii európskej ústavy. Autorom textu ústavnej sťažnosti je Ondrej Dostál, koordinátor Iniciatívy proti európskej ústave a riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika.

[celý článok]

Vyjadrenie k stanovisku prezidenta SR k uzneseniu Ústavného súdu SR
[18.07.2005, Ondrej Dostál, KI KOMENTUJE]

Prezident SR Ivan Gašparovič dnes prostredníctvom svojho hovorcu Mareka Trubača vyhlásil, že uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 14. júla 2005 nie je pre neho záväzné...Prezident však nie je podľa ústavy oprávnený podávať výklad ústavy. Výklad ústavy podáva Ústavný súd, ak je vec sporná (čl. 128 Ústavy SR).

[celý článok]

Ústavný súd prijal návrh skupiny občanov proti schváleniu euroústavy v parlamente na ďalšie konanie
[14.07.2005, Admin, KI INFORMUJE]

Senát Ústavného súdu Slovenskej republiky na dnešnom neverejnom zasadaní predbežne prerokoval návrh skupiny občanov, namietajúcich porušenie svojho základného práva priamo sa zúčastňovať na správe verejných vecí Národnou radou Slovenskej republiky. Podľa ich názoru parlament uznesením z 11. mája 2005 vyslovil súhlas so Zmluvou o Ústave pre Európu bez toho, aby schválil ústavný zákon o vstupe Slovenska do štátneho zväzku, ktorý by podliehal potvrdeniu v referende. Senát sťažnosť prijal na ďalšie konanie.

Ústavný súd SR zároveň na návrh sťažovateľov odložil vykonateľnosť napadnutého uznesenia parlamentu až do rozhodnutia vo veci samej a v odôvodnení rozhodnutia vyslovil, že prezident Slovenskej republiky dovtedy nemôže ratifikovať Zmluvu o Ústave pre Európu.

[celý článok]

Ústavná sťažnosť proti ratifikácii európskej ústavy
[11.07.2005, Admin, KI INFORMUJE]

Na Ústavný súd SR v Košiciach bola dnes doručená ústavná sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR, v ktorej skupina fyzických osôb namieta porušenie svojho základného práva zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo priznaného v čl. 30 ods. 1 Ústavy SR v spojení s ďalšími článkami Ústavy SR. K porušeniu tohto základného práva prišlo podľa sťažovateľov tým, že NR SR dňa 11. mája 2005 vyslovila súhlas so Zmluvou o Ústave pre Európu bez toho, aby bol zároveň schválený ústavný zákon o vstupe do štátneho zväzku s inými štátmi, ktorý by podliehal potvrdeniu v referende, ako to predpokladá Ústava SR v čl. 7 ods. 1.

[celý článok]

Ústavná sťažnosť proti ratifikácii európskej ústavy, ktorú podala skupina občanov, bola dňa 11. júla 2005 doručená na Ústavný súd. Autorom textu ústavnej sťažnosti je Ondrej Dostál, koordinátor Iniciatívy proti európskej ústave a riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika.

    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk