Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI
ROZHOVORY

Tlač
Tomáš Ježek: Zdrojom bohatstva nie je kapitál, ale nastolenie poriadku
[02.06.2007, SME, ROZHOVORY]

Podľa vás je sociálna spravodlivosť ilúziou. Prečo?

Je to Hayekova myšlienka, s ktorou pravdaže súhlasím. Synonymom sociálnej spravodlivosti je spravodlivosť v rozdeľovaní, teda distributívna spravodlivosť, čo tento mysliteľ považuje za scestné, lebo v trhovom hospodárstve neexistuje nikto taký, kto by rozdeľoval. Táto spravodlivosť teda nemôže byť spravodlivá. Štruktúra zisku či miezd je výsledkom celého procesu, ale nie je to nič, o čom by niekto rozhodoval a bol "spravodlivý" alebo "nespravodlivý". Hayek prísne konštatuje, že spravodlivosť je nárok na ľudské konanie. Spravodliví musia byť ľudia, jednotlivci, ale nie spoločnosť.

Čo si myslíte o sociálnej solidarite?

Je veľmi dôležitá, ale musí vznikať na základe dobrovoľného rozhodnutia. V rozvinutých spoločnostiach, našťastie, existujú obrovské spoločenské hnutia, kde sa solidarita považuje za prirodzenú morálnu povinnosť človeka, kde boháči financujú štúdium mladých ľudí, výskum, podporujú ľudí odkázaných na cudziu pomoc, ale je to len ich slobodné rozhodnutie. Taký boháč zarobí peniaze, nedá ich ani svojim deťom, lebo od nich očakáva, že začnú od piky, ale dá ich rád na podporu chudobných. Je solidárny. Najhoršia je však povinná solidarita, keď autorita štátu prerozdeľuje cudzie prostriedky a dáva ich niekomu bez toho, aby to dokázala dostatočne odôvodniť. Pomoc štátu musí plynúť mimo trhového mechanizmu - nemá totiž používať svoju silu, aby dosiahol nejaké vopred určené výsledky k rozdeľovaniu a aby nariaďoval, ktorí ľudia budú mať väčšiu mzdu a ktorí menšiu.

Celý rozhovor Tiny Čornej s Tomášom Ježkom bol uverejnený dňa 2. júna 2007 v denníku SME a nájdete ho tu.

    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk