Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI
AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE

Tlač
Harmonogram seminárov AKE 2008/2009
[16.10.2008, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]


HARMONOGRAM KURZU:

1. seminár AKE (29.10.2008): otvorenie AKE, oboznámenie účastníkov s časovým a vecným harmonogramom kurzu v školskom roku 2008/2009 a prezentácia a diskusia na tému „Východiská a hlavné odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl pre súčasnosť“

2. seminár AKE (26.11.2008): prezentácia a diskusia na tému „Vzťah ekonómie a etiky, trhu a morálky pre fungovanie slobodnej spoločnosti“

3. seminár AKE (28.1.2009): prezentácia a diskusia na tému „Alternatívne prístupy k riadeniu peňazí v rámci liberálnych ekonomických škôl. Slobodné bankovníctvo a centrálne bankovníctvo v teórii a praxi“

4. seminár AKE (25.2.2009): prezentácia a diskusia na tému „Alternatívne prístupy k riadeniu peňazí v rámci liberálnych ekonomických škôl. Slobodné bankovníctvo a centrálne bankovníctvo v teórii a praxi“ (pokračovanie 3. seminára)

5. seminár AKE (25.3.2009): prezentácia a diskusia na tému „Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integrácia“

6. seminár AKE (29.4.2009): prezentácia a diskusia na tému „Vzťah ekonómie a práva, s dôrazom na vlastníctvo, pre fungovanie slobodnej spoločnosti“

7. seminár AKE (27.5.2009): prezentácia a diskusia na tému „Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych zásahov“

8. seminár AKE (10.6.2009): prezentácia a diskusia na tému „Možnosti riešenia sociálnych a zdravotných udalostí ľudí na báze osobnej zodpovednosti“

9. seminár AKE (24.6.2009): vyhodnotenie esejí, záverečná diskusia, ukončenie kurzu a odovzdávanie certifikátov KI a VŠM absolventom kurzu AKE.
Hlavný partner AKE 2008/2009:

Nadácia Penta

Mediálni partneri:

.týždeň


Pravé Spektrum

    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk