Institute.SK  
INSTITUTE CONSERVATISM M.R.STEFANIK
RESEARCH AREAS
FOREIGN POLICY AND NATIONAL SECURITY

EUROPEAN AFFAIRS

ECONOMIC POLICY AND PUBLIC FINANCE

ENVIRONMENTAL POLICY


Print
ESO nie je totálna reforma
[10.09.2012, Dušan Sloboda, ČLÁNKY]

Niečo sa v tom bujnejúcom štáte naozaj musí zmeniť. Vláda sa nie a nie prejaviť, že vie konsolidovať nielen zvyšovaním daní a odvodov či oberaním sporiteľov, ale i na strane výdavkov. A v tom Fico s Kaliňákom veľkolepo ohlasujú, že nás čaká totálna reforma verejnej správy, aká tu po roku 1989 ešte nebola. Výsledkom má byť menej úradov a úspory v stovkách miliónov eur. Naozaj?

Všetko vychádza z vládneho Programu ESO (Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená štátna správa), schváleného v apríli vládou. Vízia ESO je, aby štátna správa bola „štíhla, pružná a fungovala udržateľne, transparentne a s minimálnymi nákladmi.“ V prvej fáze sa k 1. januáru 2013 má zrušiť 64 krajských štruktúr špecializovanej štátnej správy, ktorých pôsobnosť sa má presunúť na obvodné úrady v sídlach krajov. V druhej fáze má k 1. januáru 2014 dôjsť k redukcii 916 rozpočtových organizácií, z ktorých by malo zostať 58, a tiež k integrácii 745 miestnych orgánov štátnej správy v území do 79-tich okresných úradov.

.akou kartou máva Fico s Kaliňákom

Kľúčovým prvkom ESO je návrat k okresných úradom štátnej správy, ktoré so svojimi expozitúrami dostávajú marketingovú nálepku "kontaktných miest". Dochádza tak k opätovnej centralizácii výkonu miestnej štátnej správy pod dohľadom ministerstva vnútra, čo je krok späť k modelu z rokov 1996-2003.

Aké majú byť pozitíva? Obmedzí sa počet subjektov, ktoré nakladajú s majetkom štátu, verejne obstarávajú a majú istú personálnu autonómiu. Plusmi by mohli byť úspory z centralizácie verejného obstarávania, no berúc do úvahy realitu, nemusí to tak byť. Centralizácia má svoje opodstatnenie i pri realizácii e-governmentu, tam však vlády už roky preukazujú neuveriteľnú neschopnosť rozumne minúť miliardu eur na informatizáciu z eurofondov.

Štát by mal vraj do roku 2016 ušetriť reformou postupne približne 700 miliónov eur. Zatiaľ nevedno, odkiaľ sa toto číslo vzalo, keďže v návrhu zákona, ktorým sa štartuje prvá fáza zmien, chýba podrobné posúdenie nákladov. Čísla o úsporách sú zatiaľ skôr z oblasti brucha. Potvrdzuje to i fakt, že keď ministerstvo hospodárstva v pripomienkovom konaní odporúčalo "zvážiť pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie," ministerstvo vnútra ako predkladateľ túto pripomienku neakceptovalo s odôvodnením, že "presné vyčíslenie pozitívneho vplyvu by nebolo možné relevantne dodať."

.skutočný tromf v rukáve

Únia miest správne argumentuje, že reforme by mal predchádzať audit kompetencií, úprava financovania verejnej správy a až následne by mali prísť inštitucionálne zmeny. Reformu nekvituje ani ZMOS, dlhoročný partner vládneho SMER-SD, ktorý jej vytýka, že nie sú "k dispozícii analytické podklady, ktoré identifikujú všetky relevantné vplyvy, tak pozitívne, ako aj negatívne" a združenie by považovalo už pri predkladaní prvej fázy ESO "za potrebné poznať obsah a strategické smerovanie celej reformy".

ZMOS sa však nemusí obávať, keďže sa neráta s komunálnou reformou - teda so zlučovaním našich vyše 2900 obcí. Ak by ohlasovaná reforma bola naozaj totálnou, nevyhla by sa ani samospráve. Na miestnej úrovni by sa mal pripraviť návrh komunálnej reformy, stanoviť sídla municipálnych úradov a na tieto samosprávne úrady už v čase prípravy reformy presunúť kompetencie miestnej štátnej správy. A ak by sa približne 300 samosprávnych celkov, ktoré by na Slovensku po komunálnej reforme vznikli, rozdelilo do 16 žúp v rámci prirodzených regiónov, bolo by možné previazať obe úrovne samosprávy i zmenou spôsobu delegovania našich volených zástupcov na župnej úrovni. Župné voľby s mizernou účasťou občanov by sme mohli zrušiť a našimi zástupcami v župných zastupiteľstvách by mohli byť starostovia a primátori budúcich municipalít (združených obcí) a miest. Zároveň by bolo možné zrušiť nielen špecializované krajské a obvodné úrady štátnej správy, ale i 50 obvodných úradov.

Kým reforma verejnej správy realizovaná pod taktovkou Viktora Nižňanského znamenala decentralizáciu, Kaliňákove ESO centralizuje moc v území a vracia ju opäť do rúk integrovanej štátnej správy. Ovládať 79 okresných úradov je oveľa jednoduchšie ako riadiť viac než sedemsto organizácií. „Všetky tieto orgány budú skoncentrované pod okresný úrad, ktorý bude pokrývať celú miestnu štátnu správu a bude veľmi silným predstaviteľom štátu,“ neskrývane na hlavný tromf poukazuje sám premiér Fico.

Autor je analytik KI a garant kapitoly Správa vecí verejných v rámci Programového vyhlásenia reformnej vlády.

Článok bol publikovaný v týždenníku .týždeň 36/2012 dňa 3. septembra 2012.

    RSS English | Slovak

HOME

SLOVAK

SEARCH

CONTACT US

SUPPORT US

CONSERVATIVE LIBRARY

VIDEO

PHOTOGALLERY

OUR PARTNERS

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

BOOK: IN DEFENSE OF THE FREE MARKET

ECEG

ECEG

This website was created also thanks to funding granted by The Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

Website powered by Metafox CMS from Platon Group.

Institute @ Fecebook

Conservative Institute of M. R. Stefanik
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava
Slovakia

Tel.:  +421 258 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.institute.sk