Institute.SK  
INSTITUTE CONSERVATISM M.R.STEFANIK
RESEARCH AREAS
FOREIGN POLICY AND NATIONAL SECURITY

EUROPEAN AFFAIRS

ECONOMIC POLICY AND PUBLIC FINANCE

ENVIRONMENTAL POLICY


Print
Yetti žije - aj reforma
[24.02.2006, Zuzana Humajová, ČLÁNKY]

Martin Fronc zverejnil zámer predložiť nový školský zákon do parlamentu ako poslanecký návrh. Po turbulenciách na politickej scéne už nikto neveril, že bývalý minister školstva svoj sľub dotiahnuť reformu obsahu vzdelávania až na legislatívnu úroveň splní. S novým školským zákonom to bolo totiž ako s povestným Yettim - roky sa o ňom hovorilo, ale nikto ho poriadne nevidel. V odborných kruhoch kolovalo niekoľko pracovných verzií, ktoré občas prenikli von z rezortných kancelárií, a každá bola iná. Vždy, keď sa schyľovalo k oficiálnemu zverejneniu, ministerstvo školstva návrh zákona stiahlo. Dnes už možno s istotou povedať, že Yetti žije. Kto chce, nájde ho na internete.

Už samotná definícia princípov a cieľov vzdelávania znamená obrovský posun. Slová ako rovnoprávny prístup k vzdelávaniu, zohľadňovanie potrieb jednotlivca, slobodný výber vzdelávacej cesty či záruka rovnakého právneho postavenia škôl jasne pomenúvajú nové základy vzdelávacieho systému. Socialistickú definíciu harmonicky rozvinutej osobnosti nahradili poctivo naformulované ciele vzdelávania - osvojenie si vedomostí a získanie poznávacích a sociálnych spôsobilostí potrebných pre zodpovedný osobný a občiansky život v slobodnej spoločnosti; osvojenie si kultúrneho dedičstva spoločnosti a spoločenských hodnôt; pochopenie a uplatňovanie zásad demokracie, právneho štátu a základných ľudských práv a slobôd; príprava na ďalšie samostatné vzdelávanie v rámci celoživotného procesu vzdelávania. Návrh zákona nastavuje vzdelávací systém tak, aby sa tieto vzletne znejúce ciele dali uchopiť v každodennej realite.

Dvojúrovňový model vzdelávacích programov, ktorým sa nahrádza systém centrálne vydávaných učebných osnov, nesie v sebe potenciál nanovo definovať obsah vzdelávania spôsobom charakteristickým pre slobodné školy - za aktívnej účasti odborníkov, učiteľov, rodičov i zriaďovateľov škôl. Návrh zákona definuje úlohu štátu, pričom školám zaručuje dostatok priestoru pre tvorivosť. Definuje sa nové postavenie škôl ako inštitúcií, zabezpečujúcich vzdelávacie programy jednotlivých úrovní a stupňov, pričom sa zabezpečuje dobrá priechodnosť a priestupnosť medzi školami. Klasifikácia stupňov vzdelania je zosúladená s medzinárodnými normami. Zákon legislatívne zakotvuje právo na integráciu detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, rieši otázky vzdelávania cudzincov, utečencov, azylantov, ponúka možnosť individuálneho vzdelávania pre tých, ktorí uprednostňujú výchovu v rodine pred inštitucionálnym vzdelávaním.

Návrh by si zaslúžil širokú odbornú diskusiu a nie iba politické útoky a pochybnú predvolebnú rétoriku.

Článok bol publikovaný v denníku SME dňa 23. februára 2006.

    RSS English | Slovak

HOME

SLOVAK

SEARCH

CONTACT US

SUPPORT US

CONSERVATIVE LIBRARY

VIDEO

PHOTOGALLERY

OUR PARTNERS

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

BOOK: IN DEFENSE OF THE FREE MARKET

ECEG

ECEG

This website was created also thanks to funding granted by The Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

Website powered by Metafox CMS from Platon Group.

Institute @ Fecebook

Conservative Institute of M. R. Stefanik
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava
Slovakia

Tel.:  +421 258 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.institute.sk