Institute.SK  
INSTITUTE CONSERVATISM M.R.STEFANIK
CONFERENCES

Print
Environmentálna politika v SR
[22.04.2005, KONFERENCIE]

V dňoch 19.-20. apríla 2005 v Ružomberku organizoval Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika konferenciu Environmentálna politika v SR /Možnosti zvyšovania transparentnosti a efektivity manažmentu ochrany životného prostredia/

Konferencia bola zameraná predovšetkým na analýzu týchto oblastí:
- analýza environmentálnej politiky SR z hľadiska možností
zvyšovania transparentnosti jej výkonu
- analýza efektivity súčasnej environmentálnej politiky z hľadiska možností znižovania vládnych regulácií obchodu a podnikania
- možnosti inštitucionálnej a legislatívnej reformy manažmentu ochrany životného prostredia z hľadiska zvýšenia transparentnosti jeho riadenia

Cieľom konferencie bolo prostredníctvom diskusie nezávislých analytikov, environmentálnych aktivistov, podnikateľov a ďalších odborníkov a autorít v oblasti environmentálnej politiky prispieť k otvoreniu rozsiahlej spoločenskej diskusie na tému transparentnosti výkonu environmentálnej politiky v SR a k položeniu systémových základov pre jej riešenie.

Na konferencii s príspevkami vystúpili:

EMÍLIA SIČÁKOVÁ-BEBLAVÁ, prezidentka Transparency International Slovensko: Východiská transparentného manažmentu ochrany životného prostredia
MÁRIO KERN, Prezídium Policajného zboru SR: Možnosti účinného boja proti environmentálnej kriminalite v SR

TEREZA URBANOVÁ, analytička, Liberální institut, Praha: Riziká státního managementu ochrany životního prostředí /prezentácia vo formáte PPTalebo príspevok vo formáte DOC/
VLADISLAV BÍZEK, riaditeľ DHV ČR, spolupracovník CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie: Environmentální politika v ČR /prezentácia vo formáte PPT alebo príspevok vo formáte DOC/
VILIAM KUNZO, chovateľ: Systémová nedostatočnosť legislatívnych pravidiel a stabilita environmentálnych právnych noriem

OĽGA ŠOTOLOVÁ, environmental manager, Mondi Business SCP, a.s.: Ochrana životného prostredia a spor práv
RADOVAN PEKNIK, SLICPEN (Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie): Odpadová legislatíva a producenti obalov, Recyklačný fond /prezentácia vo formáte PPT alebo príspevok vo formáte DOC/

JIŘÍ OLIVA, Katedra ekonomiky a řízení lesního hospodářství FLE ČZU, ČR: Regulácie v lesnej legislatíve
JOZEF VLČÁK, Gemerské združenie vlastníkov neštátnych lesov: Riziká environmentálnej politiky SR v lesnom hospodárstve
PAVEL RENSA, Taxace, ČR: Lesné hospodárske plánovanie

MARCEL ZAJAC, Nadácia Ekopolis: Systém rozhodovania o grantoch v štátnom a neštátnom sektore
HANA ZACH, Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra:Je kvalitné životné prostredie výsadou bohatých?/prezentácia vo formáte PPT alebo príspevok vo formáte DOC/
DUŠAN SLOBODA, analytik, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, Bratislava: Slovensko v EÚ – vplyv eurofondov a environmentálnych regulácií

BORIS MINÁRIK, Hydromeliorácie, š.p. Bratislava:Manažment vodného hospodárstva SR
JAROSLAV DEMKO, riaditeľ Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, o.z. Ružomberok: Aspekty vodnej politiky SR

Z konferencie bol vydaný zborník vybraných príspevkov. Podoba a rozsah príspevkov zverejňovaných na stránke sa nemusí zhodovať so znením v zborníku. Zborník nájdete tu

Generálny sponzor konferencie:

Mondi Business Paper SCP, a.s.

Táto konferencia je súčasťou projektu, ktorý sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore:

Nadácia Ekopolis

Fotografie z konferencie nájdete tu

    RSS English | Slovak

HOME

SLOVAK

SEARCH

CONTACT US

SUPPORT US

CONSERVATIVE LIBRARY

VIDEO

PHOTOGALLERY

OUR PARTNERS

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

BOOK: IN DEFENSE OF THE FREE MARKET

ECEG

ECEG

This website was created also thanks to funding granted by The Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

Website powered by Metafox CMS from Platon Group.

Institute @ Fecebook

Conservative Institute of M. R. Stefanik
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava
Slovakia

Tel.:  +421 258 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.institute.sk